De wettekst laat politiediensten toe om privéwoningen te betreden om er vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven op te pakken, en was ingediend op vraag van de Dienst Vreemdelingenzaken door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), zijn collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en CD&V minister van Justitie Koen Geens. "We begrijpen niet waarom men ons vraagt om terug te komen. We hebben alles gezegd wat we te zeggen hadden. Het advies dat we over dit ontwerp hebben gegeven, was over de hele lijn negatief en we komen daar niet op terug", zegt een onderzoeksrechter geciteerd door La Libre Belgique. Wie het initiatief heeft genomen om het dossier opnieuw uit de kast te halen? Volgens het kabinet van Maggie De Block, die de portefeuille van Francken heeft overgenomen, gaat het alvast niet om haar. De uitnodiging aan de onderzoeksrechters zou in werkelijkheid komen van de Dienst Vreemdelingenzaken, zonder instructies van de voogdijminister. (Belga)

De wettekst laat politiediensten toe om privéwoningen te betreden om er vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven op te pakken, en was ingediend op vraag van de Dienst Vreemdelingenzaken door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), zijn collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en CD&V minister van Justitie Koen Geens. "We begrijpen niet waarom men ons vraagt om terug te komen. We hebben alles gezegd wat we te zeggen hadden. Het advies dat we over dit ontwerp hebben gegeven, was over de hele lijn negatief en we komen daar niet op terug", zegt een onderzoeksrechter geciteerd door La Libre Belgique. Wie het initiatief heeft genomen om het dossier opnieuw uit de kast te halen? Volgens het kabinet van Maggie De Block, die de portefeuille van Francken heeft overgenomen, gaat het alvast niet om haar. De uitnodiging aan de onderzoeksrechters zou in werkelijkheid komen van de Dienst Vreemdelingenzaken, zonder instructies van de voogdijminister. (Belga)