"Om het terugkeerbeleid te versterken mogen we ons niet beperken tot het afleveren van een A4'tje met vraag om het grondgebied te verlaten. We moeten mensen begeleiden naar het land van herkomst. De grote investering in terugkeerbegeleiders moet ons aanklampend beleid mogelijk maken", zegt Mahdi in een persbericht. Een van de diensten die zo'n terugkeer mogelijk maken, is Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers. Na de investering de komende jaren zou Fedasil 45 personeelsleden kunnen inzetten om vrijwillige terugkeer mogelijk te maken, een verdubbeling van het huidige personeelsbestand. Correcte informatie verschaffen is "cruciaal", benadrukt het kabinet-Mahdi. "Bij de start van de asielprocedure moeten mensen de correcte informatie krijgen over hun opties. Ofwel mag je hier blijven, ofwel niet. Uiteraard blijft het mogelijk om verschillende stappen te zetten in procedures. Wanneer uiteindelijk de beslissing valt dat een verblijf in België niet mogelijk is moeten de mensen correcte informatie krijgen. Een leven uitbouwen zonder geldige verblijfsdocumenten betekent leven in onzekerheid." Maar Mahdi wil ook dat er voor mensen zonder papieren intensiever bekeken wordt hoe ze kunnen terugkeren. Bij DVZ komen er daarom 70 personeelsleden bij. Er zouden op termijn minstens 6.000 extra zaken van uitgeprocedeerde personen kunnen behandeld worden. Dat zijn personen die na verschillende aanvragen voor asiel en regularistie de eindbeslissing krijgen dat ze niet in België kunnen blijven. "Deze mensen zullen eerst begeleid worden om vrijwillig terug te keren. Maar als ze daar niet wensen aan deel te nemen zal een gedwongen verwijdering volgen." (Belga)

"Om het terugkeerbeleid te versterken mogen we ons niet beperken tot het afleveren van een A4'tje met vraag om het grondgebied te verlaten. We moeten mensen begeleiden naar het land van herkomst. De grote investering in terugkeerbegeleiders moet ons aanklampend beleid mogelijk maken", zegt Mahdi in een persbericht. Een van de diensten die zo'n terugkeer mogelijk maken, is Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers. Na de investering de komende jaren zou Fedasil 45 personeelsleden kunnen inzetten om vrijwillige terugkeer mogelijk te maken, een verdubbeling van het huidige personeelsbestand. Correcte informatie verschaffen is "cruciaal", benadrukt het kabinet-Mahdi. "Bij de start van de asielprocedure moeten mensen de correcte informatie krijgen over hun opties. Ofwel mag je hier blijven, ofwel niet. Uiteraard blijft het mogelijk om verschillende stappen te zetten in procedures. Wanneer uiteindelijk de beslissing valt dat een verblijf in België niet mogelijk is moeten de mensen correcte informatie krijgen. Een leven uitbouwen zonder geldige verblijfsdocumenten betekent leven in onzekerheid." Maar Mahdi wil ook dat er voor mensen zonder papieren intensiever bekeken wordt hoe ze kunnen terugkeren. Bij DVZ komen er daarom 70 personeelsleden bij. Er zouden op termijn minstens 6.000 extra zaken van uitgeprocedeerde personen kunnen behandeld worden. Dat zijn personen die na verschillende aanvragen voor asiel en regularistie de eindbeslissing krijgen dat ze niet in België kunnen blijven. "Deze mensen zullen eerst begeleid worden om vrijwillig terug te keren. Maar als ze daar niet wensen aan deel te nemen zal een gedwongen verwijdering volgen." (Belga)