Volgens Reynders moet het Europese cohesiebeleid niet enkel de armste regio's ten goede komen, maar ook de transitieregio's, die een bbp hebben dat schommelt tussen 75 en 90 pct van het EU-gemiddelde. Hij deelde aan zijn 26 collega's een "non-paper" uit om zijn standpunt kracht bij te zetten. Transitieregio's moeten een "juiste" behandeling krijgen, argumenteert de minister. "Dankzij de inspanningen die ze geleverd hebben, zijn ze de voorbije jaren competitiever geworden, maar ze blijven fragiel. Door de crisis zijn ze net omwille van hun sociaal-economische karakteristieken (opnieuw) minder competitief geworden en meer kwetsbaar." Henegouwen, dat sinds 1994 al zeer veel Europese steun kreeg om zijn ontwikkelingsachterstand weg te werken, zou van het statuut van transitieregio genieten. Het bbp van de provincie ligt net boven 75 pct van het gemiddelde. Ook andere Belgische provincies zouden in de tussencategorie terechtkomen. Het gaat om Luxemburg (een bbp van 79,5 pct van het EU-gemiddelde), Namen (80,5 pct) en Luik (85,8 pct). In de onderhandelingen over de meerjarenbegroting is het behoud van de transitieregio's onderwerp van discussie. Het Deense voorzitterschap probeert in de komende weken de standpunten zo goed en zo kwaad mogelijk te verzoenen. Op de Europese top eind juni zullen de staatshoofden en regeringsleiders trachten een akkoord te bereiken over de grote lijnen van het meerjarenbudget. (KAV)

Volgens Reynders moet het Europese cohesiebeleid niet enkel de armste regio's ten goede komen, maar ook de transitieregio's, die een bbp hebben dat schommelt tussen 75 en 90 pct van het EU-gemiddelde. Hij deelde aan zijn 26 collega's een "non-paper" uit om zijn standpunt kracht bij te zetten. Transitieregio's moeten een "juiste" behandeling krijgen, argumenteert de minister. "Dankzij de inspanningen die ze geleverd hebben, zijn ze de voorbije jaren competitiever geworden, maar ze blijven fragiel. Door de crisis zijn ze net omwille van hun sociaal-economische karakteristieken (opnieuw) minder competitief geworden en meer kwetsbaar." Henegouwen, dat sinds 1994 al zeer veel Europese steun kreeg om zijn ontwikkelingsachterstand weg te werken, zou van het statuut van transitieregio genieten. Het bbp van de provincie ligt net boven 75 pct van het gemiddelde. Ook andere Belgische provincies zouden in de tussencategorie terechtkomen. Het gaat om Luxemburg (een bbp van 79,5 pct van het EU-gemiddelde), Namen (80,5 pct) en Luik (85,8 pct). In de onderhandelingen over de meerjarenbegroting is het behoud van de transitieregio's onderwerp van discussie. Het Deense voorzitterschap probeert in de komende weken de standpunten zo goed en zo kwaad mogelijk te verzoenen. Op de Europese top eind juni zullen de staatshoofden en regeringsleiders trachten een akkoord te bereiken over de grote lijnen van het meerjarenbudget. (KAV)