Volgens Di Rupo zal de PS "al haar gewicht in de schaal leggen om onze sociale zekerheid en de inkomsten van werknemers en gepensioneerden te versterken, en zeker niet om over de splitsing van de sociale zekerheid en het einde van het land te onderhandelen." De voorzitter van de Franstalige socialisten heeft zelf een wenslijstje. "Wat de PS op tafel zal leggen, is een verlaging van de pensioenleeftijd tot 65 jaar, een herstel van de indexering van salarissen, een betere uitkering van gezondheidszorgen en de individualisering van sociale rechten." Volgens Di Rupo "zou de N-VA beter werken ten gunste van de werknemers en alle burgers in ons land in plaats van electorale berekeningen voor 2019 te maken". Hij wijst erop dat De Wever de baas is van de grootste partij van de "MR/N-VA-regering". "Het is betreurenswaardig dat hij liever praat over de volgende politieke coalitie dan te tonen wat hij vandaag kan doen om het leven van de mensen te verbeteren". Di Rupo ziet in het interview met De Wever "een nieuwe poging om over andere zaken te praten dan het betreurenswaardige bilan van de regering". Die is volgens hem "desastreus op budgettair, sociaal en economisch vlak". (Belga)

Volgens Di Rupo zal de PS "al haar gewicht in de schaal leggen om onze sociale zekerheid en de inkomsten van werknemers en gepensioneerden te versterken, en zeker niet om over de splitsing van de sociale zekerheid en het einde van het land te onderhandelen." De voorzitter van de Franstalige socialisten heeft zelf een wenslijstje. "Wat de PS op tafel zal leggen, is een verlaging van de pensioenleeftijd tot 65 jaar, een herstel van de indexering van salarissen, een betere uitkering van gezondheidszorgen en de individualisering van sociale rechten." Volgens Di Rupo "zou de N-VA beter werken ten gunste van de werknemers en alle burgers in ons land in plaats van electorale berekeningen voor 2019 te maken". Hij wijst erop dat De Wever de baas is van de grootste partij van de "MR/N-VA-regering". "Het is betreurenswaardig dat hij liever praat over de volgende politieke coalitie dan te tonen wat hij vandaag kan doen om het leven van de mensen te verbeteren". Di Rupo ziet in het interview met De Wever "een nieuwe poging om over andere zaken te praten dan het betreurenswaardige bilan van de regering". Die is volgens hem "desastreus op budgettair, sociaal en economisch vlak". (Belga)