Elio Di Rupo was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de PS, de partij waarvan hij al sinds 1999 voorzitter is. Met 96,7 procent volgt Di Rupo zichzelf op.

De voorzittersverkiezingen worden elke 4 jaar georganiseerd. Het mandaat van Di Rupo kwam normaal pas in juli te vervallen maar omwille van de verlengde weekends in juni werd besloten om de verkiezingen eind mei te laten doorgaan zodat meer leden hun stem konden uitbrengen. Op 16 mei moesten alle kandidaturen voor de functie van voorzitter ingediend zijn. Er bleek er slechts één te zijn, die van de huidige voorzitter zelf.

Ook nieuw PS-bureau

"De secretaris-generaal van de PS, Gilles Mahieu, heeft er akte van genomen dat er slechts een kandidatuur werd ingediend, die van Elio Di Rupo", luidde het destijds in een mededeling. De bevoegde partijcommissie heeft de ontvankelijkheid van de kandidatuur onderzocht en heeft vastgesteld dat niets de voortzetting van de kiesprocedure in de weg stond. De verkiezing wordt gekoppeld aan de vernieuwing van het voltallige PS-bureau en aan de verkiezing van het voorzitterschap van verschillende PS-federaties.

18.145 leden brachten stem uit

Van de 81.491 stemgerechtigde leden hebben er 18.145 effectief deelgenomen aan de kiesprocedure. 17.436 stembrieven werden geteld in het voordeel van Di Rupo, 596 stemden tegen. Uit de provincie Luik werden het minst aantal stembrieven ontvangen. Slechts 15 procent tegenover 27 procent uit de overige deelnemende federaties/provincies. Aan de basis van dit verschil ligt de staking bij Bpost in de Luikse provincie, aldus de PS-top. Een deel van de stembrieven zou niet tijdig afgeleverd zijn. (INM)

Elio Di Rupo was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de PS, de partij waarvan hij al sinds 1999 voorzitter is. Met 96,7 procent volgt Di Rupo zichzelf op. De voorzittersverkiezingen worden elke 4 jaar georganiseerd. Het mandaat van Di Rupo kwam normaal pas in juli te vervallen maar omwille van de verlengde weekends in juni werd besloten om de verkiezingen eind mei te laten doorgaan zodat meer leden hun stem konden uitbrengen. Op 16 mei moesten alle kandidaturen voor de functie van voorzitter ingediend zijn. Er bleek er slechts één te zijn, die van de huidige voorzitter zelf. Ook nieuw PS-bureau "De secretaris-generaal van de PS, Gilles Mahieu, heeft er akte van genomen dat er slechts een kandidatuur werd ingediend, die van Elio Di Rupo", luidde het destijds in een mededeling. De bevoegde partijcommissie heeft de ontvankelijkheid van de kandidatuur onderzocht en heeft vastgesteld dat niets de voortzetting van de kiesprocedure in de weg stond. De verkiezing wordt gekoppeld aan de vernieuwing van het voltallige PS-bureau en aan de verkiezing van het voorzitterschap van verschillende PS-federaties. 18.145 leden brachten stem uit Van de 81.491 stemgerechtigde leden hebben er 18.145 effectief deelgenomen aan de kiesprocedure. 17.436 stembrieven werden geteld in het voordeel van Di Rupo, 596 stemden tegen. Uit de provincie Luik werden het minst aantal stembrieven ontvangen. Slechts 15 procent tegenover 27 procent uit de overige deelnemende federaties/provincies. Aan de basis van dit verschil ligt de staking bij Bpost in de Luikse provincie, aldus de PS-top. Een deel van de stembrieven zou niet tijdig afgeleverd zijn. (INM)