"Het hele land staat achter de kandidatuur. Die nationale dimensie stijgt boven de politieke en diplomatieke sfeer uit", aldus de premier. Hij voegde eraan toe dat de Belgische economische, sociale, academische, wetenschappelijke en culturele middens het evenement eveneens steunen. Di Rupo had het ook over het thema van de kandidatuur: "Connecting the world, linking people, better living together". Volgens hem spelen nieuwe technologieën een belangrijke rol voor de toekomst van de planeet, en kunnen die technologieën bijdragen tot de menselijke ontwikkeling. De organisatie van Luik Expo 2017 liet humorist Bruno Coppens en actrice Marie Gillain ook wat dieper op dat thema ingaan, vooral wat betreft onderwijs, geneeskunde, cultuur en transport. Luiks burgemeester Willy Demeyer verzekerde de leden van het BIE dat de expo in Luik nu al een volks succes is. De stad geniet immers een strategische locatie met meer dan 100 miljoen mensen binnen een straal van 400 kilometer rond Luik. De verantwoordelijken voor Luik Expo 2012 rekenen op 6 miljoen bezoekers in drie maanden. (OSN)

"Het hele land staat achter de kandidatuur. Die nationale dimensie stijgt boven de politieke en diplomatieke sfeer uit", aldus de premier. Hij voegde eraan toe dat de Belgische economische, sociale, academische, wetenschappelijke en culturele middens het evenement eveneens steunen. Di Rupo had het ook over het thema van de kandidatuur: "Connecting the world, linking people, better living together". Volgens hem spelen nieuwe technologieën een belangrijke rol voor de toekomst van de planeet, en kunnen die technologieën bijdragen tot de menselijke ontwikkeling. De organisatie van Luik Expo 2017 liet humorist Bruno Coppens en actrice Marie Gillain ook wat dieper op dat thema ingaan, vooral wat betreft onderwijs, geneeskunde, cultuur en transport. Luiks burgemeester Willy Demeyer verzekerde de leden van het BIE dat de expo in Luik nu al een volks succes is. De stad geniet immers een strategische locatie met meer dan 100 miljoen mensen binnen een straal van 400 kilometer rond Luik. De verantwoordelijken voor Luik Expo 2012 rekenen op 6 miljoen bezoekers in drie maanden. (OSN)