Premier Elio Di Rupo heeft in de Kamer gezegd dat de hervorming van de koninklijke dotaties, zoals voorzien in het institutionele akkoord, versneld moet worden uitgevoerd. Het akkoord voorzag dat dit zou gebeuren bij het aantreden van een nieuw staatshoofd. De premier zei in antwoord op vragen van vertegenwoordigers van zowat alle partijen dat hij de stichting van koningin Fabiola "ethisch onaanvaardbaar" vond. Hij zei ook dat noch koning Albert, noch de regering vooraf waren geïnformeerd over de plannen van de

koningin-weduwe.

De premier zei de emoties over de stichting van koningin Fabiola "te begrijpen en te delen". "Dit soort stichtingen is inderdaad voorzien door de wet. Maar gezien de positie van Koningin Fabiola en de publieke dotatie die het parlement haar jaarlijks toekent, stelt deze stichting ethische problemen", aldus Elio Di Rupo.

Voor hem is het "in elk geval ethisch onaanvaardbaar dat een dotatie - afkomstig van publiek geld en toegekend om een publieke functie te vervullen - gebruikt wordt voor doelen die niet het algemeen belang dienen". Zowel de politici als de koninklijke familie moeten het goede voorbeeld geven, vond hij.

Di Rupo erkende dat de wetgever in 1993 geen controle had voorzien op het gebruik van de dotaties. Ook het gebruik van de dotatie werd destijds niet vastgelegd. Maar daar wordt een mouw aan gepast met het akkoord dat de acht partijen van de institutionele meerderheid hebben afgesloten, gebaseerd op de aanbevelingen van de Senaat uit 2009. Dat akkoord voorziet dat de dotatie van de weduwe(naar) van de overleden vorst nooit hoger mag zijn dan die van de troonopvolg(st)er.

De premier en het Rekenhof zullen toezien op het gebruik van de dotatie. De premier kondigde aan dat hij het luik over de dotaties sneller uit te voeren dan voorzien, namelijk bij de aanstelling van een nieuwe vorst. "Op die manier kunnen we een concreet antwoord bieden aan de gerechtvaardigde vragen van de burger", aldus Di Rupo.

De premier kreeg vragen van de meeste fracties. Daarbij viel de scherpe toon op van een aantal leden van de meerderheid - de

CD&V kwam niet tussen. Luk Van Biesen (Open Vld) hekelde het "oneigenlijk gebruik van een mooi en eerbaar principe" van de stichting door koningin Fabiola die het instrument gebruikte "om erfenisredenen". Hij stelde voor om de dotatie tijdelijk te bevriezen tot de premier meer duidelijkheid heeft gekregen van koningin Fabiola.

Dirk Van der Maelen (sp.a) hechtte weinig geloof aan de verklaring van koningin Fabiola, die via haar advocaten liet weten dat de stichting niet gespijsd wordt met middelen van de dotatie.

Corinne De Permentier (MR) vond het niet kunnen dat overheidsgeld gebruikt wordt voor persoonlijke of religieuze zaken.

Jean-Marie Dedecker (LDD) vroeg zich af hoeveel keer men zich nog als ezel tegen dezelfde steen kon stoten. Hij herhaalde zijn vraag om het Rekenhof toezicht te laten houden op de besteding van de dotaties.

Ook Meyrem Almaci (Groen) drong daarop aan. "Haar appel bij het militaire defilé van een aantal jaren geleden was grappig, dit appeltje voor de dorst is dat minder", zei ze. (Belga/EE)

Premier Elio Di Rupo heeft in de Kamer gezegd dat de hervorming van de koninklijke dotaties, zoals voorzien in het institutionele akkoord, versneld moet worden uitgevoerd. Het akkoord voorzag dat dit zou gebeuren bij het aantreden van een nieuw staatshoofd. De premier zei in antwoord op vragen van vertegenwoordigers van zowat alle partijen dat hij de stichting van koningin Fabiola "ethisch onaanvaardbaar" vond. Hij zei ook dat noch koning Albert, noch de regering vooraf waren geïnformeerd over de plannen van de koningin-weduwe. De premier zei de emoties over de stichting van koningin Fabiola "te begrijpen en te delen". "Dit soort stichtingen is inderdaad voorzien door de wet. Maar gezien de positie van Koningin Fabiola en de publieke dotatie die het parlement haar jaarlijks toekent, stelt deze stichting ethische problemen", aldus Elio Di Rupo. Voor hem is het "in elk geval ethisch onaanvaardbaar dat een dotatie - afkomstig van publiek geld en toegekend om een publieke functie te vervullen - gebruikt wordt voor doelen die niet het algemeen belang dienen". Zowel de politici als de koninklijke familie moeten het goede voorbeeld geven, vond hij. Di Rupo erkende dat de wetgever in 1993 geen controle had voorzien op het gebruik van de dotaties. Ook het gebruik van de dotatie werd destijds niet vastgelegd. Maar daar wordt een mouw aan gepast met het akkoord dat de acht partijen van de institutionele meerderheid hebben afgesloten, gebaseerd op de aanbevelingen van de Senaat uit 2009. Dat akkoord voorziet dat de dotatie van de weduwe(naar) van de overleden vorst nooit hoger mag zijn dan die van de troonopvolg(st)er. De premier en het Rekenhof zullen toezien op het gebruik van de dotatie. De premier kondigde aan dat hij het luik over de dotaties sneller uit te voeren dan voorzien, namelijk bij de aanstelling van een nieuwe vorst. "Op die manier kunnen we een concreet antwoord bieden aan de gerechtvaardigde vragen van de burger", aldus Di Rupo. De premier kreeg vragen van de meeste fracties. Daarbij viel de scherpe toon op van een aantal leden van de meerderheid - de CD&V kwam niet tussen. Luk Van Biesen (Open Vld) hekelde het "oneigenlijk gebruik van een mooi en eerbaar principe" van de stichting door koningin Fabiola die het instrument gebruikte "om erfenisredenen". Hij stelde voor om de dotatie tijdelijk te bevriezen tot de premier meer duidelijkheid heeft gekregen van koningin Fabiola. Dirk Van der Maelen (sp.a) hechtte weinig geloof aan de verklaring van koningin Fabiola, die via haar advocaten liet weten dat de stichting niet gespijsd wordt met middelen van de dotatie. Corinne De Permentier (MR) vond het niet kunnen dat overheidsgeld gebruikt wordt voor persoonlijke of religieuze zaken. Jean-Marie Dedecker (LDD) vroeg zich af hoeveel keer men zich nog als ezel tegen dezelfde steen kon stoten. Hij herhaalde zijn vraag om het Rekenhof toezicht te laten houden op de besteding van de dotaties. Ook Meyrem Almaci (Groen) drong daarop aan. "Haar appel bij het militaire defilé van een aantal jaren geleden was grappig, dit appeltje voor de dorst is dat minder", zei ze. (Belga/EE)