De onderhandelaars van PS, CD&V, MR, Open VLD, sp.a en cdH zitten voor de tweede dag samen met formateur Elio Di Rupo om de begroting 2012 op te stellen. In de vooravond was men nog steeds de primaire uitgaven aan het doorlopen. De gesprekken verlopen op basis van een tabel die Di Rupo verspreidde en die vooral door de liberalen en CD&V onevenwichtig bevonden wordt.

De formateur wil de 11,3 miljard euro vinden om het tekort terug te dringen tot 2,8 procent van het bbp. Vierendertig procent of 3,75 miljard wil hij vinden door nieuwe belastingen, zoals de verhoging van de roerende voorheffing tot 20 procent - zonder aan het spaarboekje te raken -, de inperking van de notionele intrest (beide goed voor ruim een miljard), een crisisbijdrage op grote vermogens, een vliegtuigbelasting, hogere taksen op alcohol en tabak, en een zwaarderebelasting op bedrijfsvoertuigen.

Een gelijkaardig bedrag wil de formateur halen uit besparingen in de gezondheidszorg (1,8 miljard), de verhoging van de prijs van de dienstencheques met een halve euro, een strengere controle op de wachtuitkering, de afschaffing van premies voor propere wagens, en besparingen op de overheidspensioenen en ontwikkelingssamenwerking.

Diversen

Een derde luik omvat diverse maatregelen en is goed voor 30 procent van de oefening of 3,2 miljard. Het gaat om de nucleaire en bankentaks, de strijd tegen sociale en fiscale fraude en terugverdieneffecten. De laatste 2 procent wordt gedicht door lagere rentelasten. Dit model kreeg zware tegenwind van de liberalen, die vinden dat de post diversen eigenlijk ook nieuwe lasten omvat wat de verhouding besparingen-extra belastingen op 30/70 brengt, wat voor hen totaal onaanvaardbaar is.

De volledige dag is intussen besteed aan het overlopen van de primaire uitgaven, waar voor de liberalen nog meer kan gevonden worden dan Di Rupo voorstelt. Het gaat daarbij over een aantal grote pakketten van besparingen die de overheid zichzelf oplegt, maar ook over de NMBS en de welvaartsenveloppe.

Eerder op de dag is ook een technische werkgroep bijeen geweest die zich gebogen heeft over de nota's van de formateur over de arbeidsmarkt en de pensioenen. Intussen heeft de formateur ook, na aandringen van sommige partijen, zijn fiches vrijgegeven met de details van concrete maatregelen om de begroting binnen de normen te houden.

Naar verluidt vorderen de werkzaamheden erg traag. Het voorstel van de formateur wordt regel per regel overlopen, waarbij de onderhandelaars hun eigen alternatieven verdedigen. Het is nog onduidelijk hoelang de vergadering nog zal duren. (Belga/INM)

De onderhandelaars van PS, CD&V, MR, Open VLD, sp.a en cdH zitten voor de tweede dag samen met formateur Elio Di Rupo om de begroting 2012 op te stellen. In de vooravond was men nog steeds de primaire uitgaven aan het doorlopen. De gesprekken verlopen op basis van een tabel die Di Rupo verspreidde en die vooral door de liberalen en CD&V onevenwichtig bevonden wordt. De formateur wil de 11,3 miljard euro vinden om het tekort terug te dringen tot 2,8 procent van het bbp. Vierendertig procent of 3,75 miljard wil hij vinden door nieuwe belastingen, zoals de verhoging van de roerende voorheffing tot 20 procent - zonder aan het spaarboekje te raken -, de inperking van de notionele intrest (beide goed voor ruim een miljard), een crisisbijdrage op grote vermogens, een vliegtuigbelasting, hogere taksen op alcohol en tabak, en een zwaarderebelasting op bedrijfsvoertuigen. Een gelijkaardig bedrag wil de formateur halen uit besparingen in de gezondheidszorg (1,8 miljard), de verhoging van de prijs van de dienstencheques met een halve euro, een strengere controle op de wachtuitkering, de afschaffing van premies voor propere wagens, en besparingen op de overheidspensioenen en ontwikkelingssamenwerking. Diversen Een derde luik omvat diverse maatregelen en is goed voor 30 procent van de oefening of 3,2 miljard. Het gaat om de nucleaire en bankentaks, de strijd tegen sociale en fiscale fraude en terugverdieneffecten. De laatste 2 procent wordt gedicht door lagere rentelasten. Dit model kreeg zware tegenwind van de liberalen, die vinden dat de post diversen eigenlijk ook nieuwe lasten omvat wat de verhouding besparingen-extra belastingen op 30/70 brengt, wat voor hen totaal onaanvaardbaar is. De volledige dag is intussen besteed aan het overlopen van de primaire uitgaven, waar voor de liberalen nog meer kan gevonden worden dan Di Rupo voorstelt. Het gaat daarbij over een aantal grote pakketten van besparingen die de overheid zichzelf oplegt, maar ook over de NMBS en de welvaartsenveloppe. Eerder op de dag is ook een technische werkgroep bijeen geweest die zich gebogen heeft over de nota's van de formateur over de arbeidsmarkt en de pensioenen. Intussen heeft de formateur ook, na aandringen van sommige partijen, zijn fiches vrijgegeven met de details van concrete maatregelen om de begroting binnen de normen te houden. Naar verluidt vorderen de werkzaamheden erg traag. Het voorstel van de formateur wordt regel per regel overlopen, waarbij de onderhandelaars hun eigen alternatieven verdedigen. Het is nog onduidelijk hoelang de vergadering nog zal duren. (Belga/INM)