De PS, de partij van de voormalige premier Di Rupo, hield zondag in Luik een ideologisch congres dat de partij wil zien uitmonden in een hernieuwde versie van het ruim 120 jaar oude Charter van Quaeregnon, het basismanifest van de socialistische beweging in België.

Het congres in het Congrespaleis plaatste het slotakkoord op een werk dat twee jaar geleden van start ging.

Voor het eerst in veertig jaar werden de doctrines van de Franstalige socialisten tegen het licht gehouden, hoewel het concept van de 'klassenstrijd' gehandhaafd wordt.

"We stappen een nieuw tijdperk van het socialisme binnen", benadrukte voorzitter Di Rupo.

Tijdens zijn speech stond Di Rupo stil bij de balans van de regering met of zonder socialisten en beloofde de militanten dat op zoek zal worden gegaan naar nieuwe veroveringen. De voorzitter richtte daarbij zijn pijlen op de 'neoliberale golf' en de 'liberale achteruitgang'.

Vierdaagse werkweek

De meest opmerkelijke maatregel die de PS naar voren schuift, is die van de collectieve arbeidsduurvermindering in de vorm van een vierdaagse werkweek.

Voorts streeft de PS naar een globalisering van de inkomsten met een proportionele kapitaalbelasting. Collectieve ontslagen mogen volgens de Franstalige socialisten niet langer worden doorgevoerd in bedrijven die niet in slechte papieren zitten.

Daarnaast pleit de partij onder meer voor een sociale bonus die ervoor zorgt dat inkomens boven de armoedegrens uitstijgen.

De PS wil bovendien dat de hervorming van de inschakelingsuitkering wordt teruggeschroefd, net als de wijziging van de wettelijke pensioenleeftijd. De huidige regering trok die op naar 67 jaar - de PS wil die terug op 65 jaar brengen.

"Dat wordt een fundamentele vereiste om opnieuw in een regering te stappen", waarschuwde Laurette Onkelinx, het hoofd van de Brusselse PS-federatie.

Ondanks een terugval in het aantal leden en een imposant Congrespaleis dat niet helemaal volliep, verzekerde de voorzitter dat zijn partij vitaliteit uitstraalt en voortaan 'in marsorde' ten strijde trekt.

De komende maanden staan alvast de lokale verkiezingen van 2018 en de parlementsverkiezingen van 2019 op de agenda.