Di Rupo ontvangt De Wever in de kamer. Het gaat om de eerste van een reeks bilaterale gesprekken die Di Rupo voert sinds hij vorige week door de koning benoemd werd tot formateur. In de gesprekken komen in eerste instantie de socio-economische hervormingen aan bod. De formateur moet op zoek naar 17 miljard besparingen. De linkse partijen zoeken nieuwe inkomsten, de rechtse willen minder uitgaven. Voor de rechterzijde is een verhoging van de belastingen onbespreekbaar. (EE)

Di Rupo ontvangt De Wever in de kamer. Het gaat om de eerste van een reeks bilaterale gesprekken die Di Rupo voert sinds hij vorige week door de koning benoemd werd tot formateur. In de gesprekken komen in eerste instantie de socio-economische hervormingen aan bod. De formateur moet op zoek naar 17 miljard besparingen. De linkse partijen zoeken nieuwe inkomsten, de rechtse willen minder uitgaven. Voor de rechterzijde is een verhoging van de belastingen onbespreekbaar. (EE)