"Wanneer huizen instorten, dan is dat te wijten aan de kracht van het water. Maar wanneer we niet in staat zijn om de slachtoffers van rampen te bereiken, dan moeten we daar lessen uit trekken", aldus Di Rupo, die er meteen aan toevoegde dat er "fouten" gemaakt zijn bij de hervorming van de hulpdiensten. Di Rupo wees erop dat donderdagavond nog honderden mensen vastzaten en dat de hulpverleners op het terrein hen niet konden bereiken. Helikopters konden niet vliegen vanwege de slechte zichtbaarheid, terwijl de ingezette vaartuigen soms niet opgewassen waren tegen de kracht van het water. "Zelfs op het niveau van het leger zijn er boten nodig met motoren die twee- tot driemaal krachtiger zijn", aldus Di Rupo. "Noch het leger, noch de Civiele Bescherming beschikte over het juiste materiaal." (Belga)

"Wanneer huizen instorten, dan is dat te wijten aan de kracht van het water. Maar wanneer we niet in staat zijn om de slachtoffers van rampen te bereiken, dan moeten we daar lessen uit trekken", aldus Di Rupo, die er meteen aan toevoegde dat er "fouten" gemaakt zijn bij de hervorming van de hulpdiensten. Di Rupo wees erop dat donderdagavond nog honderden mensen vastzaten en dat de hulpverleners op het terrein hen niet konden bereiken. Helikopters konden niet vliegen vanwege de slechte zichtbaarheid, terwijl de ingezette vaartuigen soms niet opgewassen waren tegen de kracht van het water. "Zelfs op het niveau van het leger zijn er boten nodig met motoren die twee- tot driemaal krachtiger zijn", aldus Di Rupo. "Noch het leger, noch de Civiele Bescherming beschikte over het juiste materiaal." (Belga)