De onderhandelaars praatten de tweede dag van het begrotingsconclaat voornamelijk over de primaire uitgaven, maar beslissingen werden er niet genomen. Eerst moet er nog een werkgroep over de uitgaven bijeenkomen. Daarna pas kunnen er knopen worden doorgehakt.

Di Rupo en de onderhandelaars komen terug bij elkaar op zondag, maar er zou ook al afgesproken zijn op maandag verder te praten over de begroting 2012.

Ondertussen raakte een aantal zaken bekend over de inhoud van Di Rupo's begrotingsvoorstel. De ondernemersorganisatie Unizo waarschuwt de onderhandelaars alvast dat als de begrotingsopmaak, zoals nu voorligt, wordt goedgekeurd, België één van de minst ondernemersvriendelijke landen van Europa wordt. "In het voorstel zit een grenzeloze belastingcreativiteit, maar voor nochtans essentiële en grondige besparingen is er duidelijk veel minder inspiratie", stelt Unizo-topman Karel Van Eetvelt.

Saneren en competitiviteit herstellen

Volgens de ondernemersorganisatie wordt er voor de saneringen vooral gekeken in de richting van bijkomende inkomsten. Unizo doet een greep uit de talloze voorstellen die circuleren: extra lasten op bedrijfswagens, belasting op meerwaarde op aandelen, invoering van BTW-plicht op sommige vrije beroepen, verhoging van de roerende voorheffing, ook bij vereffening van een vennootschap, bijkomende accijnsverhogingen, crisisbijdrage op grote vermogens etc. "Extra belasten is voor een overheid is niet moeilijk, Di Rupo moet ook durven besparen", luidt het.

De ondernemersorganisatie is het eens dat de misbruiken en de overdreven toepassingen van de notionele intrestaftrek moeten worden aangepakt. Het gebrek aan structurele hervormingen en het te weinig stilstaan bij de gevolgen van de op tafel liggende begrotingsopmaak vindt Unizo echter "schrikwekkend". "De onderhandelaars moeten de uitgaven saneren, nieuwe lasten strikt beperken en onze competiviteit herstellen", herhaalt de ondernemersorganisatie. "Groei en jobcreatie
zijn daarom prioritair, maar dat is onmogelijk met de nu aangekondigde extra lasten." (Belga/INM)

De onderhandelaars praatten de tweede dag van het begrotingsconclaat voornamelijk over de primaire uitgaven, maar beslissingen werden er niet genomen. Eerst moet er nog een werkgroep over de uitgaven bijeenkomen. Daarna pas kunnen er knopen worden doorgehakt. Di Rupo en de onderhandelaars komen terug bij elkaar op zondag, maar er zou ook al afgesproken zijn op maandag verder te praten over de begroting 2012. Ondertussen raakte een aantal zaken bekend over de inhoud van Di Rupo's begrotingsvoorstel. De ondernemersorganisatie Unizo waarschuwt de onderhandelaars alvast dat als de begrotingsopmaak, zoals nu voorligt, wordt goedgekeurd, België één van de minst ondernemersvriendelijke landen van Europa wordt. "In het voorstel zit een grenzeloze belastingcreativiteit, maar voor nochtans essentiële en grondige besparingen is er duidelijk veel minder inspiratie", stelt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Saneren en competitiviteit herstellen Volgens de ondernemersorganisatie wordt er voor de saneringen vooral gekeken in de richting van bijkomende inkomsten. Unizo doet een greep uit de talloze voorstellen die circuleren: extra lasten op bedrijfswagens, belasting op meerwaarde op aandelen, invoering van BTW-plicht op sommige vrije beroepen, verhoging van de roerende voorheffing, ook bij vereffening van een vennootschap, bijkomende accijnsverhogingen, crisisbijdrage op grote vermogens etc. "Extra belasten is voor een overheid is niet moeilijk, Di Rupo moet ook durven besparen", luidt het. De ondernemersorganisatie is het eens dat de misbruiken en de overdreven toepassingen van de notionele intrestaftrek moeten worden aangepakt. Het gebrek aan structurele hervormingen en het te weinig stilstaan bij de gevolgen van de op tafel liggende begrotingsopmaak vindt Unizo echter "schrikwekkend". "De onderhandelaars moeten de uitgaven saneren, nieuwe lasten strikt beperken en onze competiviteit herstellen", herhaalt de ondernemersorganisatie. "Groei en jobcreatie zijn daarom prioritair, maar dat is onmogelijk met de nu aangekondigde extra lasten." (Belga/INM)