Formateur Di Rupo wil eerst duidelijkheid over het terugdringen van het begrotingstekort met om en bij de 20 miljard euro tegen 2015. Kan dat zonder staatshervorming?
Verherstraeten: Sociaaleconomische hervormingen zijn niet mogelijk zonder staatshervorming. Sinds juni 2010 heb ik Di Rupo in verschillende gedaanten gezien. Als preformateur toonde hij ambitie om premier te worden. Daarna was hij opnieuw PS-voorzitter en woordvoerder van de Franstaligen. Om te slagen als formateur moet hij weer in de eerste gedaante kruipen door afstand te nemen van de PS en van de Franstalige gemeenschap.

Zal hij dat durven?
Verherstraeten: Di Rupo mag ons eens verrassen, want de huidige CD&V zegt niet meer op alles zomaar ja. Als hij voor het communautaire deel het eindverslag van de bemiddeling door Wouter Beke volgt en inzake fiscale autonomie voor de gewesten voor één keer naar Joëlle Milquet (CDH) luistert (nvdr. voor haar kan die autonomie 12 à 14 miljard euro bedragen), dan is een doorbraak mogelijk.

Uw partijgenoot Hendrik Bogaert zegt dat het begrotingstekort voor 95 procent kan worden weggewerkt met besparingen en voor 5 procent met nieuwe belastingen.
Verherstraeten: Die verhouding is niet zo relevant. Aan de inkomstenzijde kan meer taks geheven worden op de winsten van de afgeschreven kerncentrales. Door de fictieve rente voor de notionele-interestaftrek te handhaven op 3,8 procent kunnen we ook 3 miljard beter winnen. En door een economische groei van meer dan 2 procent nemen de belastingontvangsten sowieso toe zonder dat we de fiscale regels hoeven te wijzigen.

Waar kan worden bespaard?
Verherstraeten: Van de ongeveer 80.000 federale ambtenaren gaan er in de komende vier jaar 13.000 met pensioen. Dat is een opportuniteit om enkel nieuwe mensen aan te werven waar die nodig zijn. De uitgaven in de gezondheidszorg moeten eveneens worden teruggedrongen. Een groeinorm van 4,5 procent per jaar is onhoudbaar. De CD&V wil dat die norm het ritme van de economische groei volgt. Zo kan ongeveer 4 miljard bespaard worden, maar dat mag niet leiden tot een gezondheidszorg met twee snelheden.

In de werkloosheid willen de N-VA en Open VLD de duur van de uitkeringen beperken.
Verherstraeten: Dat kan ertoe leiden dat veel werklozen doorschuiven naar het stelsel van de arbeidsongeschiktheid en dus naar de ziekte- en invaliditeitsverzekering. In Nederland is het zo gegaan. Daar wordt niemand beter van.

Di Rupo raadpleegt negen partijen. Wie moet afvallen? Verherstraeten: Voor het sociaaleconomische beleid is een gewone meerderheid in de Kamer nodig en voor de staatshervorming is een tweederde meerderheid vereist. Mathematisch zijn dan al zeker de PS en de N-VA nodig. Voor de rest is het niet aan de CD&V met haar 17 Kamerzetels om te bepalen wie wel en wie niet meedoet. (PM)

Formateur Di Rupo wil eerst duidelijkheid over het terugdringen van het begrotingstekort met om en bij de 20 miljard euro tegen 2015. Kan dat zonder staatshervorming? Verherstraeten: Sociaaleconomische hervormingen zijn niet mogelijk zonder staatshervorming. Sinds juni 2010 heb ik Di Rupo in verschillende gedaanten gezien. Als preformateur toonde hij ambitie om premier te worden. Daarna was hij opnieuw PS-voorzitter en woordvoerder van de Franstaligen. Om te slagen als formateur moet hij weer in de eerste gedaante kruipen door afstand te nemen van de PS en van de Franstalige gemeenschap. Zal hij dat durven? Verherstraeten: Di Rupo mag ons eens verrassen, want de huidige CD&V zegt niet meer op alles zomaar ja. Als hij voor het communautaire deel het eindverslag van de bemiddeling door Wouter Beke volgt en inzake fiscale autonomie voor de gewesten voor één keer naar Joëlle Milquet (CDH) luistert (nvdr. voor haar kan die autonomie 12 à 14 miljard euro bedragen), dan is een doorbraak mogelijk. Uw partijgenoot Hendrik Bogaert zegt dat het begrotingstekort voor 95 procent kan worden weggewerkt met besparingen en voor 5 procent met nieuwe belastingen. Verherstraeten: Die verhouding is niet zo relevant. Aan de inkomstenzijde kan meer taks geheven worden op de winsten van de afgeschreven kerncentrales. Door de fictieve rente voor de notionele-interestaftrek te handhaven op 3,8 procent kunnen we ook 3 miljard beter winnen. En door een economische groei van meer dan 2 procent nemen de belastingontvangsten sowieso toe zonder dat we de fiscale regels hoeven te wijzigen. Waar kan worden bespaard? Verherstraeten: Van de ongeveer 80.000 federale ambtenaren gaan er in de komende vier jaar 13.000 met pensioen. Dat is een opportuniteit om enkel nieuwe mensen aan te werven waar die nodig zijn. De uitgaven in de gezondheidszorg moeten eveneens worden teruggedrongen. Een groeinorm van 4,5 procent per jaar is onhoudbaar. De CD&V wil dat die norm het ritme van de economische groei volgt. Zo kan ongeveer 4 miljard bespaard worden, maar dat mag niet leiden tot een gezondheidszorg met twee snelheden. In de werkloosheid willen de N-VA en Open VLD de duur van de uitkeringen beperken. Verherstraeten: Dat kan ertoe leiden dat veel werklozen doorschuiven naar het stelsel van de arbeidsongeschiktheid en dus naar de ziekte- en invaliditeitsverzekering. In Nederland is het zo gegaan. Daar wordt niemand beter van. Di Rupo raadpleegt negen partijen. Wie moet afvallen? Verherstraeten: Voor het sociaaleconomische beleid is een gewone meerderheid in de Kamer nodig en voor de staatshervorming is een tweederde meerderheid vereist. Mathematisch zijn dan al zeker de PS en de N-VA nodig. Voor de rest is het niet aan de CD&V met haar 17 Kamerzetels om te bepalen wie wel en wie niet meedoet. (PM)