De eerste minister kreeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje van CD&V, N-VA en Vlaams Belang vragen voorgeschoteld over het overleg. Daarop zijn de vijftien burgemeesters, de voorzitters van de verenigingen van Vlaamse, Waalse en Brusselse steden en gemeenten en Brussels minister-president Charles Picqué uitgenodigd. Vanuit de federale regering zullen ook minister van Justitie Annemie Turtelboom en haar collega van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet mee aanschuiven. Di Rupo onderstreepte dat het overleg drie doelstellingen heeft. Zo zal overleg plaatsvinden over de Kadernota Integrale Veiligheid die de regering de volgende weken zal finaliseren. Ook moet de vergadering tot een betere samenwerking tussen het federale niveau en de gemeenten leiden en moet ze de samenwerkingsmechanismen tussen Justitie en de administratieve autoriteiten versterken. "Ik ben van plan dit initiatief elke zes maanden te herhalen", aldus nog Di Rupo. (KAV)

De eerste minister kreeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje van CD&V, N-VA en Vlaams Belang vragen voorgeschoteld over het overleg. Daarop zijn de vijftien burgemeesters, de voorzitters van de verenigingen van Vlaamse, Waalse en Brusselse steden en gemeenten en Brussels minister-president Charles Picqué uitgenodigd. Vanuit de federale regering zullen ook minister van Justitie Annemie Turtelboom en haar collega van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet mee aanschuiven. Di Rupo onderstreepte dat het overleg drie doelstellingen heeft. Zo zal overleg plaatsvinden over de Kadernota Integrale Veiligheid die de regering de volgende weken zal finaliseren. Ook moet de vergadering tot een betere samenwerking tussen het federale niveau en de gemeenten leiden en moet ze de samenwerkingsmechanismen tussen Justitie en de administratieve autoriteiten versterken. "Ik ben van plan dit initiatief elke zes maanden te herhalen", aldus nog Di Rupo. (KAV)