De regering-Di Rupo moet bij de begrotingsopmaak voor volgend jaar op zoek naar 359 miljoen euro om de afspraken met de Europese Commissie na te komen. Dat blijkt uit een update van het laatste rapport van het Monitoringcomité. Dat raamde de inspanning voor de federale regering iets meer dan een week geleden nog op 178 miljoen euro. Tegen 15 oktober moet die haar budgettair huiswerk aan Europa overmaken.

Op 13 september bracht het Monitoringcomité - een groep topambtenaren die de begroting opvolgt - een advies uit naar aanleiding van de begrotingcontrole voor 2013 en de -opmaak voor 2014. Intussen maakte het comité een bijgewerkte versie van dat rapport over aan de minister van Begroting. Daarin wordt ook rekening gehouden met de meest recente cijfers over de niet-fiscale ontvangsten, de sociale zekerheid en de beslissingen van de begrotingscontrole 2013, die vrijdag werd afgerond. Daaruit blijkt dat de regering niet langer op zoek moet naar 178 miljoen euro, maar naar 359 miljoen euro.

Werkgroepen

Ter herinnering: ons land moet volgend jaar afsluiten met een maximaal tekort van 2,15 procent van het bbp. Dat is opgesplitst in een tekort van 2,25 procent voor Entiteit I (de federale staat en de sociale zekerheid) en een overschot van 0,1 procent voor Entiteit II (de gewesten, gemeenschappen en lokale besturen).

Begrotingsminister Olivier Chastel herinnert er aan dat in juli al een akkoord voor 2,374 miljard euro werd gevonden voor 2014. Deze week gaan werkgroepen voort met de analyse van het rapport en vinden bilaterale contacten plaats tussen minister Chastel, minister van Financiën Koen Geens en de vicepremiers. In de oefening wordt geen rekening gehouden met eventuele middelen voor het zogenaamde concurrentiepact. (Belga/EE)

De regering-Di Rupo moet bij de begrotingsopmaak voor volgend jaar op zoek naar 359 miljoen euro om de afspraken met de Europese Commissie na te komen. Dat blijkt uit een update van het laatste rapport van het Monitoringcomité. Dat raamde de inspanning voor de federale regering iets meer dan een week geleden nog op 178 miljoen euro. Tegen 15 oktober moet die haar budgettair huiswerk aan Europa overmaken. Op 13 september bracht het Monitoringcomité - een groep topambtenaren die de begroting opvolgt - een advies uit naar aanleiding van de begrotingcontrole voor 2013 en de -opmaak voor 2014. Intussen maakte het comité een bijgewerkte versie van dat rapport over aan de minister van Begroting. Daarin wordt ook rekening gehouden met de meest recente cijfers over de niet-fiscale ontvangsten, de sociale zekerheid en de beslissingen van de begrotingscontrole 2013, die vrijdag werd afgerond. Daaruit blijkt dat de regering niet langer op zoek moet naar 178 miljoen euro, maar naar 359 miljoen euro.Werkgroepen Ter herinnering: ons land moet volgend jaar afsluiten met een maximaal tekort van 2,15 procent van het bbp. Dat is opgesplitst in een tekort van 2,25 procent voor Entiteit I (de federale staat en de sociale zekerheid) en een overschot van 0,1 procent voor Entiteit II (de gewesten, gemeenschappen en lokale besturen). Begrotingsminister Olivier Chastel herinnert er aan dat in juli al een akkoord voor 2,374 miljard euro werd gevonden voor 2014. Deze week gaan werkgroepen voort met de analyse van het rapport en vinden bilaterale contacten plaats tussen minister Chastel, minister van Financiën Koen Geens en de vicepremiers. In de oefening wordt geen rekening gehouden met eventuele middelen voor het zogenaamde concurrentiepact. (Belga/EE)