'Premier, wat ik hier ga zeggen, is niet tegen uw persoon gericht, want ik heb veel respect voor u,' begon oud-premier Elio Di Rupo zijn kritiek op de State of the Union die de eerste minister gisteren aflegde voor de Kamer. Wat volgde, was minder vriendelijk: Di Rupo schetste zijn beeld van vier jaar onafgebroken sociale afbraak onder de regering-Michel. 'De burgers kunnen het beleid niet langer aan, ze zijn uitgeput omdat ze uw beleid vier jaar hebben moeten verdragen. De middenklasse wordt wanhopiger en armer. Daarentegen boeken de ondernemingen steeds meer winst.'
...

'Premier, wat ik hier ga zeggen, is niet tegen uw persoon gericht, want ik heb veel respect voor u,' begon oud-premier Elio Di Rupo zijn kritiek op de State of the Union die de eerste minister gisteren aflegde voor de Kamer. Wat volgde, was minder vriendelijk: Di Rupo schetste zijn beeld van vier jaar onafgebroken sociale afbraak onder de regering-Michel. 'De burgers kunnen het beleid niet langer aan, ze zijn uitgeput omdat ze uw beleid vier jaar hebben moeten verdragen. De middenklasse wordt wanhopiger en armer. Daarentegen boeken de ondernemingen steeds meer winst.'Geneesmiddelen worden duurder, de lonen stageneren, en de jobcreatie van de regering laat zich samenvatten in interimbanen en tijdelijke betrekkingen, aldus Di Rupo. Vooral de taxshift neemt hij premier Charles Michel erg kwalijk, gesteund door een recente studie van de KUL die becijferde dat de armste gezinnen erop achteruitgaan. 'Uw regering heeft de ongelijkheid alleen maar doen toenemen. Het armoederisico is gestegen'. 'Uw minister van pensioenen haalt de overwinning in sociale degradatie. De optrekking van de pensioenleeftijd, de gedeeltelijke erkenning van zware beroepen, het afkopen van studiejaren, deeltijds pensioen: de lijst van de aanvallen tegen de rechten van onze burgers is lang.'Bij de MR werd gereageerd als door een wesp gestoken: zij vinden dat er de afgelopen jaren wél een echt sociaal beleid gevoerd is. De jobgroei heeft voor hogere koopkracht gezorgd, en dat heeft ook in Wallonië een duidelijk positief effect gehad. 'En we hebben de prijs van meer dan 1.000 geneesmiddelen verlaagd,' aldus Damien Thierry (MR). Al gauw nam ook premier Charles Michel zelf het woord. Het debat tussen de huidige en de vorige eerste minister werd er een op het scherp van de snee, langs heldere ideologische breuklijnen. Maar bovenal verweet Michel zijn voorganger op een 'populistische' manier de waarheid te verdraaien. 'U hebt besloten ons de les te lezen door leugens te vertellen. Door onze acties is de werkgelegenheidsgraad gestegen.' Di Rupo haalde een intussen klassieke kritiek van de oppositie van stal: de regering-Michel had veel meer moeten doen met de gunstige economische rugwind van de afgelopen jaren. Vergeleken met de ons omringende landen is de Belgische groei bescheiden geweest. 'Men zei: zonder de socialisten zou men nog eens iets zien, en zou de economische groei pas echt een hoge vlucht meemaken. Je moet erkennen dat dat niet zo goed gelukt is.'Maar voor die beperkte groei is een goeie verklaring, repliceerde Michel snel. Door de vele economische stabilisatoren was België de crisis veel beter doorgekomen dan onze buurlanden. Wie minder krimpt, kan vervolgens ook minder groeien. Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke mengde zich in de discussie. 'In de vorige regering heb ik van de oppositie veel karikaturen gehoord. Ik hoor nu van de huidige oppositie dezelfde karikaturen. 200.000 jobs gecreëerd: als ik voorzitter was van een socialistische partij, zou ik applaudisseren voor al die mensen die nu aan het werk zijn.' Beke zwaaide ook met grote grote uitgaven in onder meer pensioenen en gezondheidszorg. 'Doen alsof deze cijfers niet bestaan, is niet eerlijk. Soyons serieux.'