De federale regering wilde het wetsontwerp dat onbelast bijverdienen mogelijk maakt gisteren laten stemmen in de Kamer, maar verschillende oppositiepartijen riepen dat een halt toe door amendementen in te dienen en het advies van de Raad van State te vragen. De maatregel uit het Zomerakkoord van de regering-Michel laat mensen die minstens vier vijfde werken toe om tot 6.000 euro per jaar bij te verdienen met klusjes, bijlessen of taken in het verenigingsleven. "De federale meerderheid maakt zich op om een wet goed te keuren die werkenden tot 6.000 euro netto laat bijverdienen, zonder belastingen of sociale bijdragen. Op het eerste zicht lijkt dat verleidelijk, maar het is een gevaarlijk wetsontwerp", waarschuwen de Franstalige partijvoorzitters van de oppositie in een zeldzaam eensgezinde open brief. Di Rupo en co maken zich zorgen om "oneerlijke concurrentie van occasionele werknemers" en vrezen ook dat de kwaliteit van de dienstverlening en de sociale bescherming erop achteruit zullen gaan. Bovendien is er volgens hen een discriminatie van werklozen, omdat zij niet in het nieuwe systeem zouden kunnen stappen. "In plaats van te zorgen voor de creatie van echte jobs voor wie vandaag niet aan de slag is, verkiest de federale regering om zij die al werken voor te trekken", verwoorden de oppositieleiders het in de brief. Ze wijzen er tot slot op dat het wetsontwerp een verlies van 100 miljoen euro aan sociale bijdragen en 40 miljoen euro aan belastingsgeld zou betekenen. De Franstalige oppositie vraagt de regering nu om "echt te onderhandelen" en te kijken naar "andere creatieve oplossingen" zoals vrijwiligerswerk voor werklozen. (Belga)

De federale regering wilde het wetsontwerp dat onbelast bijverdienen mogelijk maakt gisteren laten stemmen in de Kamer, maar verschillende oppositiepartijen riepen dat een halt toe door amendementen in te dienen en het advies van de Raad van State te vragen. De maatregel uit het Zomerakkoord van de regering-Michel laat mensen die minstens vier vijfde werken toe om tot 6.000 euro per jaar bij te verdienen met klusjes, bijlessen of taken in het verenigingsleven. "De federale meerderheid maakt zich op om een wet goed te keuren die werkenden tot 6.000 euro netto laat bijverdienen, zonder belastingen of sociale bijdragen. Op het eerste zicht lijkt dat verleidelijk, maar het is een gevaarlijk wetsontwerp", waarschuwen de Franstalige partijvoorzitters van de oppositie in een zeldzaam eensgezinde open brief. Di Rupo en co maken zich zorgen om "oneerlijke concurrentie van occasionele werknemers" en vrezen ook dat de kwaliteit van de dienstverlening en de sociale bescherming erop achteruit zullen gaan. Bovendien is er volgens hen een discriminatie van werklozen, omdat zij niet in het nieuwe systeem zouden kunnen stappen. "In plaats van te zorgen voor de creatie van echte jobs voor wie vandaag niet aan de slag is, verkiest de federale regering om zij die al werken voor te trekken", verwoorden de oppositieleiders het in de brief. Ze wijzen er tot slot op dat het wetsontwerp een verlies van 100 miljoen euro aan sociale bijdragen en 40 miljoen euro aan belastingsgeld zou betekenen. De Franstalige oppositie vraagt de regering nu om "echt te onderhandelen" en te kijken naar "andere creatieve oplossingen" zoals vrijwiligerswerk voor werklozen. (Belga)