Lees ook: Beleidsverklaring Di Rupo: 'Het politiek spel is veranderd: nu wordt N-VA uitgedaagd' (Carl Devos)

Lees ook: Frank Van Laeken: 'Het was niet fort minable, maar ook niet formidable'

Lees ook: 'Beleidsverklaring Di Rupo: 'Loonkostenverlaging van 2,4 miljard euro is fata morgana'

De Standaard: 'Vertrouwen kan snel weer verdampen'

Bart Brinckman schrijft in De Standaard dat de sfeer langzaam in het voordeel van Di Rupo lijkt te kantelen. Maar het blijft 'gissen' naar de reden van die omslag. 'Zelf spreekt Di Rupo consequent over het Belgische recept dat aanslaat.' Dat oogt nochtans niet 'erg spectaculair', maar toch 'bekende zelfs N-VA dat de "regering niet had stilgezeten"'. Volgens Brinckman zou met een aantrekkende economie en het zakken van de werkloosheids- en faillissementscijfers de 'donkerste periode' van het kabinet-Di Rupo achter de rug kunnen zijn. Echter: het vertrouwen kan snel weer 'verdampen', als er 'chaotische en besluiteloze slotmaanden' volgen.

Het Laatste Nieuws: 'Het vergt moed om de weldaden van de migratie te bezingen'

Jan Segers van Het Laatste Nieuws heeft felicitaties voor de premier: 'Chapeau, Elio Di Rupo. Het was een duivelse uitdaging: dreun in de Kamer een State of The Union op die nog eentoniger, voorpselbaarder en inspiratuelozer is dan de Septemberverklaring van Kris Peeters.' Voor Segers was het meest opvallende in de speech van Di Rupo de passage waarin hij 'een ruimhartig dankwoord' richtte tot de gastarbeiders. 'Het vergt moed, in deze grimmige tijden, om als regeringsleider de weldaden van de migratie te bezingen.' Toch stipt Segers nog aan dat jammer genoeg een 'veel te grote minderheid' helaas is blijven steken.

De Morgen: 'Di Rupo blaakt van zelfvertrouwen'

Ook in De Morgen klinkt het dat Di Rupo uit het defensief komt. Bart Eeckhout zag Di Rupo zijn 'huismerk, het Belgische model' in de markt zetten. Eeckhout vraagt zich af of Di Rupo I echt het verschil heeft gemaakt: 'In de hoofden alleszins wel.' De regering heeft een flinke dosis geluk, meent Eeckhout: 'Met name dat het einde van haar legislatuur lijkt te gaan samenvallen met het (begin van het) einde van de economische tunnel. Di Rupo mag er zich op beroemen dat hij het land behouden door de crisis heeft gestuurd, maar hij mag ook blij zijn dat de wereld net op tijd weer begint te draaien.'

Het Belang van Limburg: 'Volgend jaar moet het gebeuren'

Eric Donckier schrijft dat in de debatten vandaag en morgen in de plenaire Kamer de oppositie zal focussen om wat de regering niet deed, en de meerderheid zal prat gaan op wat ze wel realiseerde. 'Zowel oppositie als meerderheid hebben gelijk.' Volgens Donckier heeft Di Rupo op enkele domeinen een 'aanzienlijke vooruitgang geboekt': asiel en migratie, de hervorming van justitie, de bescherming van consumenten, ... 'De zesde staatshervorming kan Di Rupo als 'vlaggenschip' inzetten. Daartegenover staat dat de overheidsfinanciën en structurele hervormingen de achilleshiel blijven van de regering van Di Rupo. 'Volgend jaar moet het gebeuren,' meent Donckier. Na de verkiezingen van 2014 volgen vijf onafgebroken regeerjaren. Wie in het begin van die legislatuur 'belangrijke en doortastende maatregelen' neemt, kan daar zelf nog de vruchten van plukken. 'Als de nieuwe meerderheid het dan nog niet aandurft te doen wat moet, dan weten we het ook niet meer.'

Gazet van Antwerpen: 'Heeft Di Rupo voldoende gedaan? Dat weten we op 25 mei 2014'

Paul Geudens stipt in de Gazet van Antwerpen aan dat een beleidsverklaring normaal dient om toekomstplannen uit te zetten en daar steun voor te vragen. 'Omdat er volgend jaar verkiezingen zijn en alle politieke partijen weldra in campagne gaan, kan er echter van nieuwe projecten natuurlijk nauwelijks sprake zijn.' Nu moeten ze scoren en vooral de ander beletten dat te doen, aldus Geudens. Het antwoord op de vraag of de regering Di Rupo voldoende heeft gedaan, krijgen we op 25 mei 2014, besluit Geudens.

De Tijd: 'Niet meteen weer vastrijden in communautaire loopgravenoorlog'

In de Tijd staat Bart Haeck stil bij de verschuiving van het zwaartepunt van het federale naar het gemeenschaps- en gewestniveau. 'Niet alles aan dat vooruitzicht is geruststellend. Om te beginnen is de Vlaamse regering niet altijd een voorbeeld van grote daadkracht in moeilijke dossiers. Ten tweede blijft het beleid voor loonlasten ook na 2014 in handen van de federale regering.' De zenuwachtigheid blijft, analyseert Haeck, dat dezelfde fouten gemaakt worden als in de jaren '70: toen ging zoveel aandacht naar de staatshervorming en werden 'zoveel politieke compromissen afgewenteld op het bedrijfsleven, dat nadien alleen een devaluatie en een herstelbeleid België weer op koers konden brengen.' De uitdaging voor de volgende regering is dan ook de concurrentiekracht herstellen, 'zonder zich meteen vast te rijden in een nieuwe communautaire loopgravenoorlog.'

Lees ook: Beleidsverklaring Di Rupo: 'Het politiek spel is veranderd: nu wordt N-VA uitgedaagd' (Carl Devos)Lees ook: Frank Van Laeken: 'Het was niet fort minable, maar ook niet formidable'Lees ook: 'Beleidsverklaring Di Rupo: 'Loonkostenverlaging van 2,4 miljard euro is fata morgana'Bart Brinckman schrijft in De Standaard dat de sfeer langzaam in het voordeel van Di Rupo lijkt te kantelen. Maar het blijft 'gissen' naar de reden van die omslag. 'Zelf spreekt Di Rupo consequent over het Belgische recept dat aanslaat.' Dat oogt nochtans niet 'erg spectaculair', maar toch 'bekende zelfs N-VA dat de "regering niet had stilgezeten"'. Volgens Brinckman zou met een aantrekkende economie en het zakken van de werkloosheids- en faillissementscijfers de 'donkerste periode' van het kabinet-Di Rupo achter de rug kunnen zijn. Echter: het vertrouwen kan snel weer 'verdampen', als er 'chaotische en besluiteloze slotmaanden' volgen. Jan Segers van Het Laatste Nieuws heeft felicitaties voor de premier: 'Chapeau, Elio Di Rupo. Het was een duivelse uitdaging: dreun in de Kamer een State of The Union op die nog eentoniger, voorpselbaarder en inspiratuelozer is dan de Septemberverklaring van Kris Peeters.' Voor Segers was het meest opvallende in de speech van Di Rupo de passage waarin hij 'een ruimhartig dankwoord' richtte tot de gastarbeiders. 'Het vergt moed, in deze grimmige tijden, om als regeringsleider de weldaden van de migratie te bezingen.' Toch stipt Segers nog aan dat jammer genoeg een 'veel te grote minderheid' helaas is blijven steken. Ook in De Morgen klinkt het dat Di Rupo uit het defensief komt. Bart Eeckhout zag Di Rupo zijn 'huismerk, het Belgische model' in de markt zetten. Eeckhout vraagt zich af of Di Rupo I echt het verschil heeft gemaakt: 'In de hoofden alleszins wel.' De regering heeft een flinke dosis geluk, meent Eeckhout: 'Met name dat het einde van haar legislatuur lijkt te gaan samenvallen met het (begin van het) einde van de economische tunnel. Di Rupo mag er zich op beroemen dat hij het land behouden door de crisis heeft gestuurd, maar hij mag ook blij zijn dat de wereld net op tijd weer begint te draaien.'Eric Donckier schrijft dat in de debatten vandaag en morgen in de plenaire Kamer de oppositie zal focussen om wat de regering niet deed, en de meerderheid zal prat gaan op wat ze wel realiseerde. 'Zowel oppositie als meerderheid hebben gelijk.' Volgens Donckier heeft Di Rupo op enkele domeinen een 'aanzienlijke vooruitgang geboekt': asiel en migratie, de hervorming van justitie, de bescherming van consumenten, ... 'De zesde staatshervorming kan Di Rupo als 'vlaggenschip' inzetten. Daartegenover staat dat de overheidsfinanciën en structurele hervormingen de achilleshiel blijven van de regering van Di Rupo. 'Volgend jaar moet het gebeuren,' meent Donckier. Na de verkiezingen van 2014 volgen vijf onafgebroken regeerjaren. Wie in het begin van die legislatuur 'belangrijke en doortastende maatregelen' neemt, kan daar zelf nog de vruchten van plukken. 'Als de nieuwe meerderheid het dan nog niet aandurft te doen wat moet, dan weten we het ook niet meer.'Paul Geudens stipt in de Gazet van Antwerpen aan dat een beleidsverklaring normaal dient om toekomstplannen uit te zetten en daar steun voor te vragen. 'Omdat er volgend jaar verkiezingen zijn en alle politieke partijen weldra in campagne gaan, kan er echter van nieuwe projecten natuurlijk nauwelijks sprake zijn.' Nu moeten ze scoren en vooral de ander beletten dat te doen, aldus Geudens. Het antwoord op de vraag of de regering Di Rupo voldoende heeft gedaan, krijgen we op 25 mei 2014, besluit Geudens. In de Tijd staat Bart Haeck stil bij de verschuiving van het zwaartepunt van het federale naar het gemeenschaps- en gewestniveau. 'Niet alles aan dat vooruitzicht is geruststellend. Om te beginnen is de Vlaamse regering niet altijd een voorbeeld van grote daadkracht in moeilijke dossiers. Ten tweede blijft het beleid voor loonlasten ook na 2014 in handen van de federale regering.' De zenuwachtigheid blijft, analyseert Haeck, dat dezelfde fouten gemaakt worden als in de jaren '70: toen ging zoveel aandacht naar de staatshervorming en werden 'zoveel politieke compromissen afgewenteld op het bedrijfsleven, dat nadien alleen een devaluatie en een herstelbeleid België weer op koers konden brengen.' De uitdaging voor de volgende regering is dan ook de concurrentiekracht herstellen, 'zonder zich meteen vast te rijden in een nieuwe communautaire loopgravenoorlog.'