Het 'woord vooraf' van het magazine van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is doorgaans niet meteen clickbait. In het jongste nummer, dat helemaal aan de komende verkiezingen is gewijd, heeft de voorzitter van de Kamer, die 'vanwege de zogeheten sperperiode' het commentaarstuk niet mag naamtekenen, niettemin enkele gepassioneerde gedachten op papier gezet. Siegfried Bracke, want over hem gaat het, schrijft dat hij in wat volgt 'wat forser' zal spreken dan anders, ook al 'omdat een volgende aflevering van dit magazine naar alle waarschijnlijkheid zal worden geopend door een andere Kamervoorzitter'. Eind deze week houdt het parlement het voor bekeken. En dat is niets te vroeg.
...