1. Lonen gaan omhoog

Heel wat werknemers krijgen in januari meer loon. Een combinatie van hoge inflatie, fiscale maatregelen en nieuwe CAO's zorgen vaak voor een flinke verhoging van het nettoloon.

De grootste impact komt van de inflatie. In België worden de lonen automatisch geïndexeerd bij een stijgend prijspeil. De omvang en het tijdstip van de loonindexering hangen af van het paritair comité waarin men tewerkgesteld is. Maar voor heel wat werknemers valt die indexering in januari. Dat is onder meer het geval voor meer dan 400.000 bedienden uit het paritair comité 200, dat onder meer IT- en consultancybedrijven of callcentra omvat. Die werknemers zien hun loon in januari met 3,58 procent toenemen.

Maar ook heel wat andere sectoren zien de lonen stijgen. Enkele grote sectoren die een indexering kennen in januari zijn bijvoorbeeld de horeca (+3,219 procent), de voeding (+3,22 procent), het wegvervoer voor rekening van derden (+3,21 procent), de internationale logistiek (+3,95 procent) of de elektriciens (+3,95 procent).

Niet alleen de lonen gaan omhoog door de stijgende inflatie. In december is ook de spilindex overschreden, wat betekent dat de uitkeringen in januari met 2 procent omhoog gaan. In februari volgen dan de weddes van het overheidspersoneel.

Lees ook: Deze veranderingen voelt u in 2022 in uw portemonnee

2. Gespecialiseerde verpleegkundigen krijgen looncomplement

Verpleegkundigen met een erkende specialisatie krijgen vanaf 1 januari een complement bovenop hun loon.

Met het complement wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een anomalie rechtzetten, nadat bleek dat het nieuwe claissificatiesysteem IFIC de specialisatie van bepaalde verpleegkundigen niet of onvoldoende valoriseerde. 'En dat terwijl de kwestie van de specialisaties zich onder meer voordoet in de spoed- en intensieve zorgendiensten en deze diensten net een sleutelrol vervullen tijdens deze pandemie', zegt zijn kabinet.

Het specialisatiecomplement voor de verpleegkundigen met een erkende specialisatie zou de vorm van een forfaitair bedrag krijgen waarmee de erkende specialisaties opnieuw gevaloriseerd worden. Het gaat om 2.500 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel en 833 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid.

Het forfaitair bedrag wordt toegekend vanaf 1 januari 2022, maar de maatregel zal nog niet onmiddellijk voelbaar zijn. De toekenning zal met terugwerkende kracht gebeuren omdat de technische uitwerking ervan een aantal maanden zal vergen.

3. Dieselvoertuigen euronorm 4 verboden in Brusselse LEZ-zone

Vanaf 1 januari zijn dieselvoertuigen met euronorm 4 niet langer toegelaten in de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels gewest. Aanvankelijk is een overgangsperiode voorzien tot 31 maart, maar wie daarna nog in overtreding is, riskeert een boete van 350 euro.

Volgens Touring worden in totaal 35.000 Brusselse gezinnen getroffen, plus nog eens 560.000 autobezitters uit de andere gewesten. De mobiliteitsorganisatie vraagt daarom de Brusselse regering om snel na te denken over een manier om eigenaars van deze voertuigen tegemoet te komen, bijvoorbeeld door hen pas vanaf 2023 te beboeten.

De lage-emissiezone wordt de komende jaren nog verder uitgebreid. In 2025 volgen de dieselvoertuigen met euronorm 5. In 2030 wil de Brusselse regering voertuigen met dieselmotoren volledig bannen. Vijf jaar later, in 2035, is het de beurt aan voertuigen met benzine-lpg-motoren. Met die beslissingen wil men in Brussel de luchtverontreiniging aanpakken en voldoen aan de Europese klimaatdoelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050.

4. Vlaams Parlement verlaagt vergoedingen van parlementsleden met 5 procent

Het Vlaams Parlement gaat vanaf 1 januari 2022 de vergoedingen van de parlementsleden met 5 procent verlagen. Dat werd in oktober beslist op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement. Het parlement voert daarmee een resolutie van eind 2019 uit. Het was de uiterst linkse oppositiepartij PVDA die de druk had opgevoerd.

Het Vlaams Parlement keurde in december 2019 unaniem een resolutie goed om het loon van de parlementsleden met 5 procent te verlagen. Dat gebeurde tegen de achtergrond van de reeks besparingen die de toen pas aangetreden regering-Jambon had aangekondigd. Bedoeling was dat het Uitgebreid Bureau tegen de begrotingsaanpassing van mei 2020 een voorstel zou uitwerken. Maar dat gebeurde niet. Naar aanleiding van de beslissing over het ingrijpen op de vergoedingen bij langdurig afwezige parlementsleden haalde de uiterst linkse oppositiepartij PVDA de resolutie van onder het stof. Fractieleider Jos D'Haese kondigde aan dat hij de resolutie opnieuw zou indienen, met een nieuwe deadline.

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) liet daarop verstaan dat het voorstel geen stille dood was gestorven, maar was opgenomen in een overleg met de andere parlementen. Maar binnen het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement is in oktober afgesproken om de maatregel toch al door te voeren binnen het Vlaamse halfrond. Concreet zal er vanaf 1 januari 2022 5 procent ingehouden worden op de parlementaire vergoeding van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

5. Geen stilzwijgende verlenging meer van slapende energiecontracten

Energieleveranciers mogen vanaf 1 januari 2022 'slapende energiecontracten' niet meer automatisch verlengen. De leveranciers moeten de klanten met zo'n contract een alternatief voorstellen.

Een slapend contract is een contract dat eigenlijk niet meer beschikbaar is op de markt, maar dat stilzwijgend verlengd wordt. Vaak zijn dat niet de goedkoopste contracten en zou de consument dus beter af zijn met een ander contract.

Voor contracten met onbepaalde duur heeft de energieleverancier tot 1 maart 2022 de tijd om zijn commerciële praktijken af te stemmen op de nieuwe wetgeving.

6. Auto laten keuren wordt iets duurder

In het nieuwe jaar worden de prijzen voor de autokeuring in Vlaanderen opgetrokken, aangepast aan de index. Dat meldt Goca Vlaanderen, de sectorfederatie voor de autokeuring.

Zo stijgt de keuring voor een benzinewagen naar 38,90 euro. Voor een dieselwagen wordt dat 47,70 euro vanaf 1 januari.

Voor een herkeuring dient 13,80 euro betaald te worden, en voor een tweedehandskeuring (inclusief de aanvraag tot inschrijving en Car-Pass) wordt dat 76,60 euro.

7. Nieuwe regels voor verenigingswerkers in sport- en socioculturele sector

Vanaf 1 januari 2022 kan je tot 450 uren actief zijn bij een sportvereniging en tot 300 uren bij een vereniging in de socioculturele sector en daarbij 10 procent personenbelasting betalen.

De nieuwe regels komen er nadat het Grondwettelijk Hof in april 2020 de zogenaamde bijkluswet vernietigde, waardoor mensen die in hun vrije tijd als verenigingswerkers aan de slag gingen tot 6.000 euro per jaar onbelast mochten bijverdienen. Er kwam een nieuwe, tijdelijke regeling, nu zijn ook nieuwe definitieve regels goedgekeurd.

Concreet zal een werknemer bij verenigingen in de socioculturele sector tot 300 uur en in de sportsector tot 450 uur per jaar kunnen werken en daarbij tien procent personenbelasting betalen. Als deze prestaties gecombineerd worden met studentenarbeid, worden ze beperkt tot 190 uur. Om de administratie zo eenvoudig mogelijk te houden, krijgen verenigingen onder meer een uitzondering op sociale documenten.

De nieuwe regeling moet in voege gaan vanaf 1 januari. Een wetsontwerp wordt ingediend in het parlement, dat met terugwerkende kracht zal gelden.

8. Betere vergoeding van sommige pijnstillers voor chronische pijnpatiënten

De terugbetaling van de pijnstillers van patiënten met chronische pijn wordt vanaf 1 januari vereenvoudigd. De pijnstillers worden daardoor veel minder duur voor de patiënten en het Riziv.

Zowat 232.000 patiënten met chronische pijn hebben recht op een vergoeding van hun pijnstillers. Die terugbetaling gebeurt momenteel via twee systemen, met een verschillende impact op de prijs en de duur van de toelating. Vanaf volgend jaar wordt nog maar een van die systemen gebruikt. Het eengemaakte systeem is voordeliger zowel voor de patiënt, als voor de arts en de ziekteverzekering.

Bovendien zorgt het voor een vereenvoudigde werkwijze: de arts zal slechts één aanvraag tot machtiging moeten uitvoeren bij de ziekenfondsen aangezien deze machtiging levenslang geldig zal zijn.

9. Sessies bij seksuoloog deels terugbetaald

Vanaf volgend jaar worden sessies bij de seksuoloog, voor het eerst, deels terugbetaald. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds betalen tien euro per bezoek terug, tot tien sessies. Per kalenderjaar kan je dus tot 100 euro terugkrijgen.

'Voor Vlaamse seksuologen is dit bijna een historisch moment. Met deze beslissing krijgt onze beroepsgroep indirect eindelijk wat erkenning', zegt Chloé De Bie, klinisch seksuoloog en woordvoerder van de Vlaamse vereniging voor seksuologie (VVS). De ziekenfondsen komen wel enkel tussen voor een bezoek aan een klinisch seksuoloog die door de VVS erkend is.

10. Lik-op-stukboete van 200 tot 400 euro voor fietsendieven

Fietsendieven die vanaf 1 januari 2022 betrapt worden, zullen onmiddellijk een boete van 200 euro moeten betalen. Voor elektrische fietsen bedraagt de boete zelfs 400 euro. Deze lik-op-stukboetes moeten een einde maken aan de straffeloosheid en het signaal geven dat ook kleine criminaliteit wordt aangepakt, aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Naast de boete en de teruggave van de fiets, zal de fietsendief ook eventuele schade moeten vergoeden. Volgens schattingen van het ministerie van Justitie worden dagelijks circa 230 fietsen gestolen in België.

Daarnaast doen burgers ook lang niet altijd aangifte, omdat ze het gevoel hebben dat er toch geen gevolg aan wordt gegeven. Zo zou slechts een derde van de fietsdiefstallen worden aangegeven, wat overeenkomt met ongeveer 30.000 pv's per jaar.

De lik-op-stukboete, die betaald kan worden via bancontact, een QR-code of overschrijving, heeft als voordeel dat fietsdiefstal snel en kordaat kan worden bestraft zonder dat politie en justitie overbelast worden. Momenteel moet de politie na een fietsdiefstal op heterdaad de verdachte eerst verhoren al of niet in het bijzijn van zijn advocaat, waarna het parket de vervolging opstart. Recidivisten en georganiseerde bendes krijgen geen lik-op-stukboetes. Vanwege de ernst van de feiten zullen zij vervolgd worden en voor de rechter verschijnen.

Heel wat werknemers krijgen in januari meer loon. Een combinatie van hoge inflatie, fiscale maatregelen en nieuwe CAO's zorgen vaak voor een flinke verhoging van het nettoloon.De grootste impact komt van de inflatie. In België worden de lonen automatisch geïndexeerd bij een stijgend prijspeil. De omvang en het tijdstip van de loonindexering hangen af van het paritair comité waarin men tewerkgesteld is. Maar voor heel wat werknemers valt die indexering in januari. Dat is onder meer het geval voor meer dan 400.000 bedienden uit het paritair comité 200, dat onder meer IT- en consultancybedrijven of callcentra omvat. Die werknemers zien hun loon in januari met 3,58 procent toenemen. Maar ook heel wat andere sectoren zien de lonen stijgen. Enkele grote sectoren die een indexering kennen in januari zijn bijvoorbeeld de horeca (+3,219 procent), de voeding (+3,22 procent), het wegvervoer voor rekening van derden (+3,21 procent), de internationale logistiek (+3,95 procent) of de elektriciens (+3,95 procent).Niet alleen de lonen gaan omhoog door de stijgende inflatie. In december is ook de spilindex overschreden, wat betekent dat de uitkeringen in januari met 2 procent omhoog gaan. In februari volgen dan de weddes van het overheidspersoneel.Lees ook: Deze veranderingen voelt u in 2022 in uw portemonneeVerpleegkundigen met een erkende specialisatie krijgen vanaf 1 januari een complement bovenop hun loon.Met het complement wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een anomalie rechtzetten, nadat bleek dat het nieuwe claissificatiesysteem IFIC de specialisatie van bepaalde verpleegkundigen niet of onvoldoende valoriseerde. 'En dat terwijl de kwestie van de specialisaties zich onder meer voordoet in de spoed- en intensieve zorgendiensten en deze diensten net een sleutelrol vervullen tijdens deze pandemie', zegt zijn kabinet. Het specialisatiecomplement voor de verpleegkundigen met een erkende specialisatie zou de vorm van een forfaitair bedrag krijgen waarmee de erkende specialisaties opnieuw gevaloriseerd worden. Het gaat om 2.500 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel en 833 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid. Het forfaitair bedrag wordt toegekend vanaf 1 januari 2022, maar de maatregel zal nog niet onmiddellijk voelbaar zijn. De toekenning zal met terugwerkende kracht gebeuren omdat de technische uitwerking ervan een aantal maanden zal vergen.Vanaf 1 januari zijn dieselvoertuigen met euronorm 4 niet langer toegelaten in de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels gewest. Aanvankelijk is een overgangsperiode voorzien tot 31 maart, maar wie daarna nog in overtreding is, riskeert een boete van 350 euro.Volgens Touring worden in totaal 35.000 Brusselse gezinnen getroffen, plus nog eens 560.000 autobezitters uit de andere gewesten. De mobiliteitsorganisatie vraagt daarom de Brusselse regering om snel na te denken over een manier om eigenaars van deze voertuigen tegemoet te komen, bijvoorbeeld door hen pas vanaf 2023 te beboeten. De lage-emissiezone wordt de komende jaren nog verder uitgebreid. In 2025 volgen de dieselvoertuigen met euronorm 5. In 2030 wil de Brusselse regering voertuigen met dieselmotoren volledig bannen. Vijf jaar later, in 2035, is het de beurt aan voertuigen met benzine-lpg-motoren. Met die beslissingen wil men in Brussel de luchtverontreiniging aanpakken en voldoen aan de Europese klimaatdoelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050. Het Vlaams Parlement gaat vanaf 1 januari 2022 de vergoedingen van de parlementsleden met 5 procent verlagen. Dat werd in oktober beslist op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement. Het parlement voert daarmee een resolutie van eind 2019 uit. Het was de uiterst linkse oppositiepartij PVDA die de druk had opgevoerd.Het Vlaams Parlement keurde in december 2019 unaniem een resolutie goed om het loon van de parlementsleden met 5 procent te verlagen. Dat gebeurde tegen de achtergrond van de reeks besparingen die de toen pas aangetreden regering-Jambon had aangekondigd. Bedoeling was dat het Uitgebreid Bureau tegen de begrotingsaanpassing van mei 2020 een voorstel zou uitwerken. Maar dat gebeurde niet. Naar aanleiding van de beslissing over het ingrijpen op de vergoedingen bij langdurig afwezige parlementsleden haalde de uiterst linkse oppositiepartij PVDA de resolutie van onder het stof. Fractieleider Jos D'Haese kondigde aan dat hij de resolutie opnieuw zou indienen, met een nieuwe deadline.Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) liet daarop verstaan dat het voorstel geen stille dood was gestorven, maar was opgenomen in een overleg met de andere parlementen. Maar binnen het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement is in oktober afgesproken om de maatregel toch al door te voeren binnen het Vlaamse halfrond. Concreet zal er vanaf 1 januari 2022 5 procent ingehouden worden op de parlementaire vergoeding van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Energieleveranciers mogen vanaf 1 januari 2022 'slapende energiecontracten' niet meer automatisch verlengen. De leveranciers moeten de klanten met zo'n contract een alternatief voorstellen.Een slapend contract is een contract dat eigenlijk niet meer beschikbaar is op de markt, maar dat stilzwijgend verlengd wordt. Vaak zijn dat niet de goedkoopste contracten en zou de consument dus beter af zijn met een ander contract. Voor contracten met onbepaalde duur heeft de energieleverancier tot 1 maart 2022 de tijd om zijn commerciële praktijken af te stemmen op de nieuwe wetgeving. In het nieuwe jaar worden de prijzen voor de autokeuring in Vlaanderen opgetrokken, aangepast aan de index. Dat meldt Goca Vlaanderen, de sectorfederatie voor de autokeuring.Zo stijgt de keuring voor een benzinewagen naar 38,90 euro. Voor een dieselwagen wordt dat 47,70 euro vanaf 1 januari. Voor een herkeuring dient 13,80 euro betaald te worden, en voor een tweedehandskeuring (inclusief de aanvraag tot inschrijving en Car-Pass) wordt dat 76,60 euro.Vanaf 1 januari 2022 kan je tot 450 uren actief zijn bij een sportvereniging en tot 300 uren bij een vereniging in de socioculturele sector en daarbij 10 procent personenbelasting betalen.De nieuwe regels komen er nadat het Grondwettelijk Hof in april 2020 de zogenaamde bijkluswet vernietigde, waardoor mensen die in hun vrije tijd als verenigingswerkers aan de slag gingen tot 6.000 euro per jaar onbelast mochten bijverdienen. Er kwam een nieuwe, tijdelijke regeling, nu zijn ook nieuwe definitieve regels goedgekeurd. Concreet zal een werknemer bij verenigingen in de socioculturele sector tot 300 uur en in de sportsector tot 450 uur per jaar kunnen werken en daarbij tien procent personenbelasting betalen. Als deze prestaties gecombineerd worden met studentenarbeid, worden ze beperkt tot 190 uur. Om de administratie zo eenvoudig mogelijk te houden, krijgen verenigingen onder meer een uitzondering op sociale documenten. De nieuwe regeling moet in voege gaan vanaf 1 januari. Een wetsontwerp wordt ingediend in het parlement, dat met terugwerkende kracht zal gelden. De terugbetaling van de pijnstillers van patiënten met chronische pijn wordt vanaf 1 januari vereenvoudigd. De pijnstillers worden daardoor veel minder duur voor de patiënten en het Riziv.Zowat 232.000 patiënten met chronische pijn hebben recht op een vergoeding van hun pijnstillers. Die terugbetaling gebeurt momenteel via twee systemen, met een verschillende impact op de prijs en de duur van de toelating. Vanaf volgend jaar wordt nog maar een van die systemen gebruikt. Het eengemaakte systeem is voordeliger zowel voor de patiënt, als voor de arts en de ziekteverzekering. Bovendien zorgt het voor een vereenvoudigde werkwijze: de arts zal slechts één aanvraag tot machtiging moeten uitvoeren bij de ziekenfondsen aangezien deze machtiging levenslang geldig zal zijn.Vanaf volgend jaar worden sessies bij de seksuoloog, voor het eerst, deels terugbetaald. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds betalen tien euro per bezoek terug, tot tien sessies. Per kalenderjaar kan je dus tot 100 euro terugkrijgen.'Voor Vlaamse seksuologen is dit bijna een historisch moment. Met deze beslissing krijgt onze beroepsgroep indirect eindelijk wat erkenning', zegt Chloé De Bie, klinisch seksuoloog en woordvoerder van de Vlaamse vereniging voor seksuologie (VVS). De ziekenfondsen komen wel enkel tussen voor een bezoek aan een klinisch seksuoloog die door de VVS erkend is. Fietsendieven die vanaf 1 januari 2022 betrapt worden, zullen onmiddellijk een boete van 200 euro moeten betalen. Voor elektrische fietsen bedraagt de boete zelfs 400 euro. Deze lik-op-stukboetes moeten een einde maken aan de straffeloosheid en het signaal geven dat ook kleine criminaliteit wordt aangepakt, aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.Naast de boete en de teruggave van de fiets, zal de fietsendief ook eventuele schade moeten vergoeden. Volgens schattingen van het ministerie van Justitie worden dagelijks circa 230 fietsen gestolen in België. Daarnaast doen burgers ook lang niet altijd aangifte, omdat ze het gevoel hebben dat er toch geen gevolg aan wordt gegeven. Zo zou slechts een derde van de fietsdiefstallen worden aangegeven, wat overeenkomt met ongeveer 30.000 pv's per jaar. De lik-op-stukboete, die betaald kan worden via bancontact, een QR-code of overschrijving, heeft als voordeel dat fietsdiefstal snel en kordaat kan worden bestraft zonder dat politie en justitie overbelast worden. Momenteel moet de politie na een fietsdiefstal op heterdaad de verdachte eerst verhoren al of niet in het bijzijn van zijn advocaat, waarna het parket de vervolging opstart. Recidivisten en georganiseerde bendes krijgen geen lik-op-stukboetes. Vanwege de ernst van de feiten zullen zij vervolgd worden en voor de rechter verschijnen.