"Interessante informatie", meende Groen!-Kamerlid Meyrem Almaci. Vorige maand lekte uit dat de Franse banktoezichthouder Dexia Crédit Local in 2010 op de vingers heeft getikt voor haar financiële problemen en risicobeleid. Vraag is wie daarvan op de hoogte was en wanneer? Mariani legde nog eens uit dat de rapporten van de regulator worden behandeld op het niveau van de aparte entiteit, maar dat ze worden overgemaakt aan het auditcomité van de holding. "We hebben een gecentraliseerde visie op de risico's geïnstalleerd", aldus de CEO. Hetzelfde gebeurde volgens hem op het niveau van de bedrijfsrevisoren. "Mijn voorkeur is dat minstens één auditeur de volledige organisatie ziet." Mariani bevestigde ook nog dat er meer stabiliteit was bij de Belgische bestuurders dan bij de Fransen. Bij die laatsten werd nagenoeg iedereen op een bepaald moment vervangen. De Fransman wees erop dat de verslagen van de raden van bestuur sinds 2008 veel gedetailleerder zijn dan in het verleden en er ook namen worden genoemd. Zo zullen de commissieleden kunnen lezen wie wat heeft verklaard. (VDH)

"Interessante informatie", meende Groen!-Kamerlid Meyrem Almaci. Vorige maand lekte uit dat de Franse banktoezichthouder Dexia Crédit Local in 2010 op de vingers heeft getikt voor haar financiële problemen en risicobeleid. Vraag is wie daarvan op de hoogte was en wanneer? Mariani legde nog eens uit dat de rapporten van de regulator worden behandeld op het niveau van de aparte entiteit, maar dat ze worden overgemaakt aan het auditcomité van de holding. "We hebben een gecentraliseerde visie op de risico's geïnstalleerd", aldus de CEO. Hetzelfde gebeurde volgens hem op het niveau van de bedrijfsrevisoren. "Mijn voorkeur is dat minstens één auditeur de volledige organisatie ziet." Mariani bevestigde ook nog dat er meer stabiliteit was bij de Belgische bestuurders dan bij de Fransen. Bij die laatsten werd nagenoeg iedereen op een bepaald moment vervangen. De Fransman wees erop dat de verslagen van de raden van bestuur sinds 2008 veel gedetailleerder zijn dan in het verleden en er ook namen worden genoemd. Zo zullen de commissieleden kunnen lezen wie wat heeft verklaard. (VDH)