In verband met bestuurders die beweerden niet op de hoogte te zijn van de risico's van de swaps, zei Mariani dat alles in auditrapporten stond die ze konden inkijken. Onder meer Francis Vermeiren van de Gemeentelijke Holding zei eerder in het parlement niet op de hoogte te zijn van de liquiditeitsproblemen die de swaps creëerden. Dexia gebruikt de renteswaps om zich in te dekken tegen een gewijzigde rente. Want aan de ene kant geeft de bank langetermijnleningen uit aan lokale besturen terwijl ze zich herfinancierde met kortetermijnkredieten. De swaptechniek houdt echter ook risico's in, bijvoorbeeld als de rente zakt: dan verliest het instrument in waarde en moet Dexia extra onderpand storten. Met alle gevolgen vandien voor haar penibele liquiditeitspositie. Mariani wees erop dat de renteswaps "een keuze is die zeer lang geleden is gemaakt. Als we dat niet zouden doen, hadden we 50 miljard euro eigen vermogen nodig". De Fransman wees er ook op dat onder zijn leiding voor 100 miljard euro financieringsbehoefte is afgebouwd. Verschillende parlementsleden vroegen de topman waarom er in die drie jaar geen ander beleid werd gevoerd. Mariani zag alleen maar nadelen: de oprichting van een bad bank zou een staatsgarantie van 300 miljard hebben vereist én een grotere kapitaalverhoging. (VDH)

In verband met bestuurders die beweerden niet op de hoogte te zijn van de risico's van de swaps, zei Mariani dat alles in auditrapporten stond die ze konden inkijken. Onder meer Francis Vermeiren van de Gemeentelijke Holding zei eerder in het parlement niet op de hoogte te zijn van de liquiditeitsproblemen die de swaps creëerden. Dexia gebruikt de renteswaps om zich in te dekken tegen een gewijzigde rente. Want aan de ene kant geeft de bank langetermijnleningen uit aan lokale besturen terwijl ze zich herfinancierde met kortetermijnkredieten. De swaptechniek houdt echter ook risico's in, bijvoorbeeld als de rente zakt: dan verliest het instrument in waarde en moet Dexia extra onderpand storten. Met alle gevolgen vandien voor haar penibele liquiditeitspositie. Mariani wees erop dat de renteswaps "een keuze is die zeer lang geleden is gemaakt. Als we dat niet zouden doen, hadden we 50 miljard euro eigen vermogen nodig". De Fransman wees er ook op dat onder zijn leiding voor 100 miljard euro financieringsbehoefte is afgebouwd. Verschillende parlementsleden vroegen de topman waarom er in die drie jaar geen ander beleid werd gevoerd. Mariani zag alleen maar nadelen: de oprichting van een bad bank zou een staatsgarantie van 300 miljard hebben vereist én een grotere kapitaalverhoging. (VDH)