De bijzondere Dexia-commissie in de Kamer heeft het rapport met de aanbevelingen na een marathonzitting van bijna twaalf uur goedgekeurd, acht stemmen tegen vijf, huidige meerderheid tegen oppositie. Ook Dirk Van der Maelen van sp.a, die zich de voorbije maanden vaak kritisch uitliet in de commissie, keurde het rapport goed. De vraag voor een onderzoekscommissie werd opnieuw afgewezen, tot spijt van de groenen.

Het eindverslag van de bijzondere Dexia-commissie in de Kamer telt een zestigtal aanbevelingen. Die kunnen door het parlement omgezet worden in wetsvoorstellen, als er een meerderheid voor wordt gevonden. De opvolging zal gebeuren binnen de bijzondere opvolgingscommissie financiële en bankencrisis, onder het voorzitterschap van Herman De Croo.

Inhoud verslag

De aanbevelingen hebben betrekking op het toezicht van de financiële sector, op de structuur en "governance" bij de financiële instellingen zelf en op de rol die de overheid kan spelen.

Zo is er onder meer voorgesteld dat de Belgische toezichthouder FSMA de verkoop van beleggingsproducten voor het grote publiek steeds zou erkennen, en die verkoop dus eventueel kan laten verbieden. Er zou ook een keurmerk moeten komen om de consument te helpen de risico's van een beleggingsproduct in te schatten. Banken en verzekeringsinstellingen die bepaalde liquiditeits- of solvabiliteitsnormen niet halen en teveel geld uitlenen in verhouding tot hun kapitaal (leverage ratio), zouden door de FSMA verboden kunnen worden om nog een dividend uit te keren.

De FSMA en Nationale Bank zouden elk jaar aan het parlement verslag moeten uitbrengen over de gezondheid van de financiële instellingen en de risico's die de Belgische financiële sector loopt. Aan Europa wordt een gecentraliseerd Europees toezicht gevraagd voor transnationale banken, zoals Dexia er een was.

Politici, parlementairen, kabinetsmedewerkers en hoge ambtenaren zouden één jaar ontluizingsperiode moeten ondergaan, vooraleer zij in het bestuur kunnen zetelen van een systeembank. Financiële instellingen die steun ontvangen van de overheid zouden gedurende de volledige duur van de steun geen aandelenopties, bonussen of een gouden handdruk kunnen uitkeren aan bestuurders of directieleden. De Dexia-commissie wil dit nog voor het einde van het jaar uitgevoerd zien.

De commissie steunt ook het verbod van naked short selling van bankaandelen in Europa. Ook het vennootschapsrecht zou moeten worden aangepast, in die zin dat het verboden wordt kapitaalsverhogingen door te voeren door geld te lenen aan aandeelhouders van de groep.

Ontmanteling Dexia

Het rapport met de vaststellingen rond de ontmanteling van Dexia, 383 pagina's dik, werd eerder al goedgekeurd door de overgrote meerderheid van de commissie. Enkel sp.a en Vlaams Belang onthielden zich, omwille van de gevolgde procedure en het feit dat de Kamerleden geen toegang hadden tot de documenten van de Nationale Bank en van de toezichthouder.

Volgende week wordt het rapport besproken en gestemd in plenaire zitting. (Belga/INM)

De bijzondere Dexia-commissie in de Kamer heeft het rapport met de aanbevelingen na een marathonzitting van bijna twaalf uur goedgekeurd, acht stemmen tegen vijf, huidige meerderheid tegen oppositie. Ook Dirk Van der Maelen van sp.a, die zich de voorbije maanden vaak kritisch uitliet in de commissie, keurde het rapport goed. De vraag voor een onderzoekscommissie werd opnieuw afgewezen, tot spijt van de groenen. Het eindverslag van de bijzondere Dexia-commissie in de Kamer telt een zestigtal aanbevelingen. Die kunnen door het parlement omgezet worden in wetsvoorstellen, als er een meerderheid voor wordt gevonden. De opvolging zal gebeuren binnen de bijzondere opvolgingscommissie financiële en bankencrisis, onder het voorzitterschap van Herman De Croo. Inhoud verslag De aanbevelingen hebben betrekking op het toezicht van de financiële sector, op de structuur en "governance" bij de financiële instellingen zelf en op de rol die de overheid kan spelen. Zo is er onder meer voorgesteld dat de Belgische toezichthouder FSMA de verkoop van beleggingsproducten voor het grote publiek steeds zou erkennen, en die verkoop dus eventueel kan laten verbieden. Er zou ook een keurmerk moeten komen om de consument te helpen de risico's van een beleggingsproduct in te schatten. Banken en verzekeringsinstellingen die bepaalde liquiditeits- of solvabiliteitsnormen niet halen en teveel geld uitlenen in verhouding tot hun kapitaal (leverage ratio), zouden door de FSMA verboden kunnen worden om nog een dividend uit te keren. De FSMA en Nationale Bank zouden elk jaar aan het parlement verslag moeten uitbrengen over de gezondheid van de financiële instellingen en de risico's die de Belgische financiële sector loopt. Aan Europa wordt een gecentraliseerd Europees toezicht gevraagd voor transnationale banken, zoals Dexia er een was. Politici, parlementairen, kabinetsmedewerkers en hoge ambtenaren zouden één jaar ontluizingsperiode moeten ondergaan, vooraleer zij in het bestuur kunnen zetelen van een systeembank. Financiële instellingen die steun ontvangen van de overheid zouden gedurende de volledige duur van de steun geen aandelenopties, bonussen of een gouden handdruk kunnen uitkeren aan bestuurders of directieleden. De Dexia-commissie wil dit nog voor het einde van het jaar uitgevoerd zien. De commissie steunt ook het verbod van naked short selling van bankaandelen in Europa. Ook het vennootschapsrecht zou moeten worden aangepast, in die zin dat het verboden wordt kapitaalsverhogingen door te voeren door geld te lenen aan aandeelhouders van de groep. Ontmanteling Dexia Het rapport met de vaststellingen rond de ontmanteling van Dexia, 383 pagina's dik, werd eerder al goedgekeurd door de overgrote meerderheid van de commissie. Enkel sp.a en Vlaams Belang onthielden zich, omwille van de gevolgde procedure en het feit dat de Kamerleden geen toegang hadden tot de documenten van de Nationale Bank en van de toezichthouder. Volgende week wordt het rapport besproken en gestemd in plenaire zitting. (Belga/INM)