Bovendien is Filip Dewinter niet langer senator maar wel Kamerlid. Defraigne herinnerde hem er in een brief aan dat het publiekelijk claimen van een titel die hij niet heeft, een strafrechtelijke inbreuk is. In een brief aan de twee verkozenen beriep ze zich ook op de deontologische code van de Senaat. "Artikel 3 bepaalt dat leden van de Senaat hun titel alleen kunnen gebruiken voor activiteiten die verband houden met de uitoefening van hun mandaat." La Libre noemt het incident in het geval van Van dermeersch verrassend, omdat ze enkele jaren geleden zich nog uitsprak voor de afschaffing van de Senaat, omdat "het tweekamerstelsel geen steek houdt". (Belga)

Bovendien is Filip Dewinter niet langer senator maar wel Kamerlid. Defraigne herinnerde hem er in een brief aan dat het publiekelijk claimen van een titel die hij niet heeft, een strafrechtelijke inbreuk is. In een brief aan de twee verkozenen beriep ze zich ook op de deontologische code van de Senaat. "Artikel 3 bepaalt dat leden van de Senaat hun titel alleen kunnen gebruiken voor activiteiten die verband houden met de uitoefening van hun mandaat." La Libre noemt het incident in het geval van Van dermeersch verrassend, omdat ze enkele jaren geleden zich nog uitsprak voor de afschaffing van de Senaat, omdat "het tweekamerstelsel geen steek houdt". (Belga)