In Brussel zijn al ruim twee maanden 450 mensen zonder papieren in hongerstaking in de Begijnhofkerk en in de lokalen van de VUB en de ULB. Ze eisen collectieve regularisatie, maar de regering hield de boot tot nog toe af. Omdat sommigen nu ook al enkele dagen niet meer drinken, is de toestand bijzonder precair. De toestand zet de regering-De Croo intussen onder hoogspanning. PS en naar verluidt ook Ecolo voeren de druk op en zeggen dat hun ministers uit de regering stappen indien een persoon komt te overlijden. Aan Vlaamse kant vroeg Groen premier Alexander De Croo om het dossier over te nemen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), samen met de Franstalige linkse regeringspartijen. Mahdi heeft intussen CGVS-baas Dirk Van den Bulck aangesteld als speciaal gezant. Hij moet dienen als een soort brugfiguur om de hongerstakers te begeleiden in hun individueel dossier. Eerder richtte de staatssecretaris ook al een neutrale zone op waar de betrokkenen informatie kunnen krijgen. Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens telt nu maar één ding, "doden vermijden". Volgens Coens moet daarvoor de groepsdruk doorbroken worden, maar is er ook dringende medische interventie en desnoods een gedwongen ziekenhuisopname nodig voor wie in levensgevaar is. "Medische hulp geven, ook aan zij die tot op heden weigerden", is hij duidelijk op Twitter. CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem hamert er ook op dat het Rode Kruis toegang moet krijgen tot de hongerstakers in de Begijnhofkerk. "Het feit dat het Rode Kruis geen toegang krijgt tot de mensen in de Begijnhofkerk vind ik onbegrijpelijk en dat verontrust mij", zegt hij. Verder doet Mahdi er volgens Van Peteghem alles aan om "binnen de wet" duurzame oplossingen te vinden. "Deze mensen verdienen duidelijkheid. Geen tijdelijke of valse hoop. Dat kunnen we enkel bieden wanneer we hun persoonlijk dossier kennen." MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez roept intussen op om het hoofd koel te houden. "De menselijke situatie is dramatisch, maar hongerstaking is geen onderhandelingsmethode. Mensen verwachten verantwoordelijkheid van ons, geen opbod", tweet hij. "We moeten ook aan oplossingen werken in de strijd tegen covid en voor de slachtoffers van de overstromingen", vindt Bouchez nog. Egbert Lachaert van Open Vld is het daarmee eens. "Aan politieke dreigementen hebben burgers niets. Hopelijk werkt iedereen mee de nodige zorg te kunnen aanbieden aan diegenen in nood." (Belga)

In Brussel zijn al ruim twee maanden 450 mensen zonder papieren in hongerstaking in de Begijnhofkerk en in de lokalen van de VUB en de ULB. Ze eisen collectieve regularisatie, maar de regering hield de boot tot nog toe af. Omdat sommigen nu ook al enkele dagen niet meer drinken, is de toestand bijzonder precair. De toestand zet de regering-De Croo intussen onder hoogspanning. PS en naar verluidt ook Ecolo voeren de druk op en zeggen dat hun ministers uit de regering stappen indien een persoon komt te overlijden. Aan Vlaamse kant vroeg Groen premier Alexander De Croo om het dossier over te nemen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), samen met de Franstalige linkse regeringspartijen. Mahdi heeft intussen CGVS-baas Dirk Van den Bulck aangesteld als speciaal gezant. Hij moet dienen als een soort brugfiguur om de hongerstakers te begeleiden in hun individueel dossier. Eerder richtte de staatssecretaris ook al een neutrale zone op waar de betrokkenen informatie kunnen krijgen. Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens telt nu maar één ding, "doden vermijden". Volgens Coens moet daarvoor de groepsdruk doorbroken worden, maar is er ook dringende medische interventie en desnoods een gedwongen ziekenhuisopname nodig voor wie in levensgevaar is. "Medische hulp geven, ook aan zij die tot op heden weigerden", is hij duidelijk op Twitter. CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem hamert er ook op dat het Rode Kruis toegang moet krijgen tot de hongerstakers in de Begijnhofkerk. "Het feit dat het Rode Kruis geen toegang krijgt tot de mensen in de Begijnhofkerk vind ik onbegrijpelijk en dat verontrust mij", zegt hij. Verder doet Mahdi er volgens Van Peteghem alles aan om "binnen de wet" duurzame oplossingen te vinden. "Deze mensen verdienen duidelijkheid. Geen tijdelijke of valse hoop. Dat kunnen we enkel bieden wanneer we hun persoonlijk dossier kennen." MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez roept intussen op om het hoofd koel te houden. "De menselijke situatie is dramatisch, maar hongerstaking is geen onderhandelingsmethode. Mensen verwachten verantwoordelijkheid van ons, geen opbod", tweet hij. "We moeten ook aan oplossingen werken in de strijd tegen covid en voor de slachtoffers van de overstromingen", vindt Bouchez nog. Egbert Lachaert van Open Vld is het daarmee eens. "Aan politieke dreigementen hebben burgers niets. Hopelijk werkt iedereen mee de nodige zorg te kunnen aanbieden aan diegenen in nood." (Belga)