De goedkeuring van de wet raakte in een stroomversnelling na enkele opvallende kraakgevallen in Gent. Onder meer een koppel dat een tijdje in het buitenland verbleef, moest lijdzaam toezien hoe hun woonst was ingenomen. Het voorstel van de meerderheidspartijen maakt een onderscheid tussen het kraken van bewoonde en niet-bewoonde panden. Het bezetten van een woning die zichtbaar bewoond is, wordt strafbaar en de politie zal onmiddellijk kunnen optreden. Ook de burgerlijke procedure wordt versterkt, waarbij de rol van de vrederechter groter wordt en waarbij die procedure ook sneller kan worden afgewerkt. Daarnaast zal voor onbewoonde panden kraken een klachtmisdrijf worden, dat strafrechtelijk beteugeld kan worden als de rechtmatige eigenaar een klacht indient. Bij een klacht door een benadeelde zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Voordien kon de eigenaar enkel via een procedure voor de vrederechter de uitzetting van de krakers bekomen, maar dat kon zeer lang aanslepen. Maar volgens de verenigingen die naar het Grondwettelijk Hof trekken, gaat het om een "zinloze en kwaadwillige wet". Ze vinden het bijvoorbeeld niet kunnen dat de procureur des konings een uitzetting kan bevelen zonder voorafgaand vonnis. Er is ook sprake van "twee maten en twee gewichten", menen ze. Heel wat woningen in ons land staan immers leeg terwijl het aantal personen dat het moeilijk heeft een woonst te vinden steeds toeneemt. "Kraken is een praktijk die beantwoordt aan een fundamentele nood bij gebrek aan een andere oplossing, omwille van financiële en sociale noden binnen een context waarin het moeilijk is een degelijke woning aan een redelijke prijs te vinden. Terwijl er miljoenen vierkante meters aan lege woningen in België zijn, begrijpen we niet waarom mensen zo hardnekkig wordt afgeraden hun recht op huisvesting uit te oefenen", luidt het. Bij de ondertekenaars horen onder meer de Liga voor Mensenrechten, Netwerk tegen Armoede en Vlaams Huurders Platform. (Belga)

De goedkeuring van de wet raakte in een stroomversnelling na enkele opvallende kraakgevallen in Gent. Onder meer een koppel dat een tijdje in het buitenland verbleef, moest lijdzaam toezien hoe hun woonst was ingenomen. Het voorstel van de meerderheidspartijen maakt een onderscheid tussen het kraken van bewoonde en niet-bewoonde panden. Het bezetten van een woning die zichtbaar bewoond is, wordt strafbaar en de politie zal onmiddellijk kunnen optreden. Ook de burgerlijke procedure wordt versterkt, waarbij de rol van de vrederechter groter wordt en waarbij die procedure ook sneller kan worden afgewerkt. Daarnaast zal voor onbewoonde panden kraken een klachtmisdrijf worden, dat strafrechtelijk beteugeld kan worden als de rechtmatige eigenaar een klacht indient. Bij een klacht door een benadeelde zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Voordien kon de eigenaar enkel via een procedure voor de vrederechter de uitzetting van de krakers bekomen, maar dat kon zeer lang aanslepen. Maar volgens de verenigingen die naar het Grondwettelijk Hof trekken, gaat het om een "zinloze en kwaadwillige wet". Ze vinden het bijvoorbeeld niet kunnen dat de procureur des konings een uitzetting kan bevelen zonder voorafgaand vonnis. Er is ook sprake van "twee maten en twee gewichten", menen ze. Heel wat woningen in ons land staan immers leeg terwijl het aantal personen dat het moeilijk heeft een woonst te vinden steeds toeneemt. "Kraken is een praktijk die beantwoordt aan een fundamentele nood bij gebrek aan een andere oplossing, omwille van financiële en sociale noden binnen een context waarin het moeilijk is een degelijke woning aan een redelijke prijs te vinden. Terwijl er miljoenen vierkante meters aan lege woningen in België zijn, begrijpen we niet waarom mensen zo hardnekkig wordt afgeraden hun recht op huisvesting uit te oefenen", luidt het. Bij de ondertekenaars horen onder meer de Liga voor Mensenrechten, Netwerk tegen Armoede en Vlaams Huurders Platform. (Belga)