Met het extra aanbod in de private instellingen speelt minister Vandeurzen in op de problematiek van de slachtoffers van tienerpooiers. Het past ook in de acties die werden aangekondigd na het onderzoeksrapport van 2016 van Child Focus. Bedoeling is slachtoffers van tienerpooiers beter te beschermen. Het gaat dan om minderjarige meisjes die zich onder druk van tienerpooiers hebben moeten prostitueren. Dat is een heel specifieke doelgroep die nood heeft aan beveiligde opvang. Eerder zijn er al plaatsen gecreëerd in de gemeenschapsinstellingen. Zo zijn er in Beernem negen plaatsen specifiek ingericht voor de slachtoffers van tienerpooiers. Nu komen er dus dertien plaatsen in private voorzieningen bij, zeven bij de vzw Emmaüs en zes bij de vzw Wingerbloei. Het gaat om reguliere plaatsen die worden omgebouwd naar een meer een meer besloten en gespecialiseerde setting. Gezien de specificiteit van de doelgroep worden er gerichte afspraken gemaakt met de lokale politie, de gemeenschapsinstellingen, de partners uit de geestelijke gezondheidszorg, partners uit de gezondheidszorg, onderwijs en jeugdrechters en verwijzende instanties. (Belga)

Met het extra aanbod in de private instellingen speelt minister Vandeurzen in op de problematiek van de slachtoffers van tienerpooiers. Het past ook in de acties die werden aangekondigd na het onderzoeksrapport van 2016 van Child Focus. Bedoeling is slachtoffers van tienerpooiers beter te beschermen. Het gaat dan om minderjarige meisjes die zich onder druk van tienerpooiers hebben moeten prostitueren. Dat is een heel specifieke doelgroep die nood heeft aan beveiligde opvang. Eerder zijn er al plaatsen gecreëerd in de gemeenschapsinstellingen. Zo zijn er in Beernem negen plaatsen specifiek ingericht voor de slachtoffers van tienerpooiers. Nu komen er dus dertien plaatsen in private voorzieningen bij, zeven bij de vzw Emmaüs en zes bij de vzw Wingerbloei. Het gaat om reguliere plaatsen die worden omgebouwd naar een meer een meer besloten en gespecialiseerde setting. Gezien de specificiteit van de doelgroep worden er gerichte afspraken gemaakt met de lokale politie, de gemeenschapsinstellingen, de partners uit de geestelijke gezondheidszorg, partners uit de gezondheidszorg, onderwijs en jeugdrechters en verwijzende instanties. (Belga)