Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over verschillende punten zoals de verhoging van de minimumlonen, een systeem van landingsbanen (halftijds of viervijfde) of de mogelijkheid om vrijwillig 120 overuren te presteren tot eind 2022. Dat akkoord moet nog door de basis van elk lid van de groep van tien bekrachtigd worden, waarna de regering het kan uitvoeren. Tijdens een actualiteitsdebat bevestigde minister Dermagne dat hij wil dat het akkoord integraal wordt uitgevoerd. Hij verwees daarbij naar het vorige sociaal akkoord over de welvaartsenveloppe van 700 miljoen, waarmee de uitkeringen van 1 juli verhoogd kunnen worden. Hij herinnerde er ook aan dat de marge voor loonsverhogingen op 0,4 procent blijft, exclusief de Covid-premies. De oppositie herhaalde haar kritiek op het sociaal akkoord. Zo vreesde Björn Anseeuw (N-VA) dat de verhoging van het minimumloon een negatieve impact zal hebben op de jobcreatie, terwijl Gaby Colebunders (PVDA-PTB) het had over een nachtmerrie voor de werknemers. "Ik ben iemand die meent dat men de werkloosheidsvallen opheft door het verhogen van het minimumloon. Er is geen bewijs voor een negatieve impact op de jobcreatie", repliceerde Dermagne op Anseeuw. En aan Colenbunders antwoordde hij: "Het akkoord is door de sociale partners gesloten. Als ik u hoor, heb ik de indruk dat u ons sociaal model in vraag, dat bewezen heeft belangrijke beslissingen te kunnen nemen". (Belga)

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over verschillende punten zoals de verhoging van de minimumlonen, een systeem van landingsbanen (halftijds of viervijfde) of de mogelijkheid om vrijwillig 120 overuren te presteren tot eind 2022. Dat akkoord moet nog door de basis van elk lid van de groep van tien bekrachtigd worden, waarna de regering het kan uitvoeren. Tijdens een actualiteitsdebat bevestigde minister Dermagne dat hij wil dat het akkoord integraal wordt uitgevoerd. Hij verwees daarbij naar het vorige sociaal akkoord over de welvaartsenveloppe van 700 miljoen, waarmee de uitkeringen van 1 juli verhoogd kunnen worden. Hij herinnerde er ook aan dat de marge voor loonsverhogingen op 0,4 procent blijft, exclusief de Covid-premies. De oppositie herhaalde haar kritiek op het sociaal akkoord. Zo vreesde Björn Anseeuw (N-VA) dat de verhoging van het minimumloon een negatieve impact zal hebben op de jobcreatie, terwijl Gaby Colebunders (PVDA-PTB) het had over een nachtmerrie voor de werknemers. "Ik ben iemand die meent dat men de werkloosheidsvallen opheft door het verhogen van het minimumloon. Er is geen bewijs voor een negatieve impact op de jobcreatie", repliceerde Dermagne op Anseeuw. En aan Colenbunders antwoordde hij: "Het akkoord is door de sociale partners gesloten. Als ik u hoor, heb ik de indruk dat u ons sociaal model in vraag, dat bewezen heeft belangrijke beslissingen te kunnen nemen". (Belga)