Bonden en werkgevers trokken vannamiddag naar de minister van Werk nu het stof van de nationale staking van ACV en ABVV van maandag is gaan liggen. De regering wil het tweejaarlijkse overleg tussen de sociale partners over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector zo vlot trekken. De gesprekken over de thema's die nu op de tafel liggen, '"zijn altijd moeilijke gesprekken", zegt de woordvoerder van de minister van Werk na afloop van de vergadering. "Maar het overleg is constructrief verlopen vandaag." De kloof tussen bonden en werkgevers was voor aanvang diep, Dermagne wil nu via bilaterale gesprekken met enerzijds werkgevers en anderszijds werkgevers voortwerken. "Er zal voortgewerkt woren om de standpunten dichter bij elkaar te brengen", aldus de woordvoerder. "Er zullende in de komende dagen bilaterale contacten zijn, tussen de minister en de werkgeversvertegenwoordigers, en met de vakbonden, elk apart." De bonden vinden dat in sectoren die goed presteren, de lonen met meer dan 0,4 procent moeten kunnen stijgen. Ze vragen ook dat de verstrenging van de loonwet uit 2017 wordt teruggedraaid, en ze willen dat er schot komt in de verhoging van de uitkeringen. De werkgevers van hun kant zijn erg misnoegd over de voorbije staking door de vakbonden. Ze hameren er op dat de bedrijven de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog doorspartelen, en eisen realiteitszin. (Belga)

Bonden en werkgevers trokken vannamiddag naar de minister van Werk nu het stof van de nationale staking van ACV en ABVV van maandag is gaan liggen. De regering wil het tweejaarlijkse overleg tussen de sociale partners over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector zo vlot trekken. De gesprekken over de thema's die nu op de tafel liggen, '"zijn altijd moeilijke gesprekken", zegt de woordvoerder van de minister van Werk na afloop van de vergadering. "Maar het overleg is constructrief verlopen vandaag." De kloof tussen bonden en werkgevers was voor aanvang diep, Dermagne wil nu via bilaterale gesprekken met enerzijds werkgevers en anderszijds werkgevers voortwerken. "Er zal voortgewerkt woren om de standpunten dichter bij elkaar te brengen", aldus de woordvoerder. "Er zullende in de komende dagen bilaterale contacten zijn, tussen de minister en de werkgeversvertegenwoordigers, en met de vakbonden, elk apart." De bonden vinden dat in sectoren die goed presteren, de lonen met meer dan 0,4 procent moeten kunnen stijgen. Ze vragen ook dat de verstrenging van de loonwet uit 2017 wordt teruggedraaid, en ze willen dat er schot komt in de verhoging van de uitkeringen. De werkgevers van hun kant zijn erg misnoegd over de voorbije staking door de vakbonden. Ze hameren er op dat de bedrijven de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog doorspartelen, en eisen realiteitszin. (Belga)