Vier bachelors economie (Stijn De Schepper, Yannick De Blander, Siglin Reychler en Fiona Uyttersprot) aan de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool deden onderzoek in vijftien scholen in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Aan de hand van 20 meerkeuzevragen werd bij 1.193 leerlingen uit de derde graad ASO gepeild naar hun kennis op financieel, maatschappelijk en economisch vlak "Over het algemeen scoorden leerlingen uit de derde graad ronduit slecht met gemiddeld slechts 43% correcte antwoorden", klinkt het in het persbericht. "Vooral de financiële kennis laat te wensen over: amper 38% van de vragen werd juist beantwoord. Ook de maatschappelijke kennis bleek ontoereikend (40%). Het economische onderdeel vormde het enige onderdeel waarop nipt een voldoende (53%) werd gehaald. Zo weten leerlingen nauwelijks hoe ze geldig moeten stemmen, wat een doorlopende opdracht is en wanneer men recht heeft op een getrouwheidspremie. Hoewel leerlingen uit economische richtingen met een gemiddelde van 48% op alle onderdelen beter scoorden dan hun leeftijdsgenoten uit niet-economische richtingen (40%), is er ook daar nog duidelijk werk aan de winkel." Het onbreekt de jongeren volgens de onderzoekers aan noodzakelijke basiskennis om te kunnen participeren in de hedendaagse maatschappij. Ook zij pleiten om een vak algemene vorming, waarin financiële, maatschappelijke en economische thema's aan bod zouden komen, te integreren in het curriculum van zowel economische als niet-economische richtingen. (Belga)

Vier bachelors economie (Stijn De Schepper, Yannick De Blander, Siglin Reychler en Fiona Uyttersprot) aan de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool deden onderzoek in vijftien scholen in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Aan de hand van 20 meerkeuzevragen werd bij 1.193 leerlingen uit de derde graad ASO gepeild naar hun kennis op financieel, maatschappelijk en economisch vlak "Over het algemeen scoorden leerlingen uit de derde graad ronduit slecht met gemiddeld slechts 43% correcte antwoorden", klinkt het in het persbericht. "Vooral de financiële kennis laat te wensen over: amper 38% van de vragen werd juist beantwoord. Ook de maatschappelijke kennis bleek ontoereikend (40%). Het economische onderdeel vormde het enige onderdeel waarop nipt een voldoende (53%) werd gehaald. Zo weten leerlingen nauwelijks hoe ze geldig moeten stemmen, wat een doorlopende opdracht is en wanneer men recht heeft op een getrouwheidspremie. Hoewel leerlingen uit economische richtingen met een gemiddelde van 48% op alle onderdelen beter scoorden dan hun leeftijdsgenoten uit niet-economische richtingen (40%), is er ook daar nog duidelijk werk aan de winkel." Het onbreekt de jongeren volgens de onderzoekers aan noodzakelijke basiskennis om te kunnen participeren in de hedendaagse maatschappij. Ook zij pleiten om een vak algemene vorming, waarin financiële, maatschappelijke en economische thema's aan bod zouden komen, te integreren in het curriculum van zowel economische als niet-economische richtingen. (Belga)