Een van de redenen voor het grote verloop van leerkrachten binnen het Nederlandstalig Brussels onderwijs is het feit dat slechts 9,5 procent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als woonplaats heeft en dus in Brussel leeft. De voeling met Brussel ontbreekt daardoor vaak. Door de vele vertrekken blijft het aantal openstaande vacatures hoog. "Op 27 april 2018 waren er 181 vacatures in de VDAB-databank voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarvan waren er 149 bestemd voor leerkrachten basis- en secundair onderwijs, waarvan 111 in het basisonderwijs. Er was 37 keer sprake van een deeltijdse betrekking en 74 keer van een voltijdse betrekking", deelt Vanhengel mee. Opvallend is dat er soms twee directeurs zijn in één school in het basisonderwijs. "In geval van problemen is het ook aan de directie om bij te springen", vindt VGC-collegelid Vanhengel. De VGC lanceerde in het huidige schooljaar een nieuw initiatief waarbij het in samenwerking met Klasse het pakket voor startende leerkrachten "Pas voor de klas" ontwikkelde. Voor het schooljaar 2017-2018 werden in totaal 773 pakketten aangevraagd en verdeeld. (Belga)

Een van de redenen voor het grote verloop van leerkrachten binnen het Nederlandstalig Brussels onderwijs is het feit dat slechts 9,5 procent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als woonplaats heeft en dus in Brussel leeft. De voeling met Brussel ontbreekt daardoor vaak. Door de vele vertrekken blijft het aantal openstaande vacatures hoog. "Op 27 april 2018 waren er 181 vacatures in de VDAB-databank voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarvan waren er 149 bestemd voor leerkrachten basis- en secundair onderwijs, waarvan 111 in het basisonderwijs. Er was 37 keer sprake van een deeltijdse betrekking en 74 keer van een voltijdse betrekking", deelt Vanhengel mee. Opvallend is dat er soms twee directeurs zijn in één school in het basisonderwijs. "In geval van problemen is het ook aan de directie om bij te springen", vindt VGC-collegelid Vanhengel. De VGC lanceerde in het huidige schooljaar een nieuw initiatief waarbij het in samenwerking met Klasse het pakket voor startende leerkrachten "Pas voor de klas" ontwikkelde. Voor het schooljaar 2017-2018 werden in totaal 773 pakketten aangevraagd en verdeeld. (Belga)