Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens wijst erop dat jongeren de meeste tijd besteden op school. "Als we ervoor kunnen zorgen dat er op school ook extra aandacht is voor psychische problemen en jongeren sneller kunnen worden geholpen, dan zetten we een enorme stap vooruit en kunnen we ernstigere aandoeningen vermijden", stelt hij. Scholen, leerkrachten en leerlingen worden opgeroepen om geld in te zamelen. Dat zal worden gebruikt om scholen te ondersteunen die investeren in het mentaal welzijn van hun leerlingen. Dat is ook nodig, zo moet blijken uit een onlineonderzoek in opdracht van Rode Neuzen Dag waaraan 1.000 Vlaamse jongeren en 353 leerkrachten deelnamen. Terwijl een op de vijf jongeren aangeeft de afgelopen week last te hebben gehad van "mentale problemen", vinden zes op de tien leerkrachten dat ze niet voldoende zijn opgeleid om leerlingen met mentale problemen goed te begeleiden. Bijna de helft van de leerkrachten vindt dan ook dat er meer tijd en middelen moeten worden vrijgemaakt om te werken aan de mentale gezondheid van leerlingen. De eerste Rode Neuzen Dag, in 2015, bracht ruim 3,8 miljoen op. Vorig jaar werd 4,1 miljoen euro verzameld, waarmee vijf OverKop-huizen werden geopend waar jongeren met psychische problemen terechtkunnen (Genk, Gent, Mechelen, Oostende en Tienen). (Belga)

Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens wijst erop dat jongeren de meeste tijd besteden op school. "Als we ervoor kunnen zorgen dat er op school ook extra aandacht is voor psychische problemen en jongeren sneller kunnen worden geholpen, dan zetten we een enorme stap vooruit en kunnen we ernstigere aandoeningen vermijden", stelt hij. Scholen, leerkrachten en leerlingen worden opgeroepen om geld in te zamelen. Dat zal worden gebruikt om scholen te ondersteunen die investeren in het mentaal welzijn van hun leerlingen. Dat is ook nodig, zo moet blijken uit een onlineonderzoek in opdracht van Rode Neuzen Dag waaraan 1.000 Vlaamse jongeren en 353 leerkrachten deelnamen. Terwijl een op de vijf jongeren aangeeft de afgelopen week last te hebben gehad van "mentale problemen", vinden zes op de tien leerkrachten dat ze niet voldoende zijn opgeleid om leerlingen met mentale problemen goed te begeleiden. Bijna de helft van de leerkrachten vindt dan ook dat er meer tijd en middelen moeten worden vrijgemaakt om te werken aan de mentale gezondheid van leerlingen. De eerste Rode Neuzen Dag, in 2015, bracht ruim 3,8 miljoen op. Vorig jaar werd 4,1 miljoen euro verzameld, waarmee vijf OverKop-huizen werden geopend waar jongeren met psychische problemen terechtkunnen (Genk, Gent, Mechelen, Oostende en Tienen). (Belga)