Sectie 13 van het amendement 14 zegt kort samengevat dat het Congres de bevoegdheid heeft om overheidsfunctionarissen die trouw hebben gezworen aan de grondwet te verbieden hun ambt nog uit te oefenen indien zij zich hebben ingelaten met opstand of "rebellie" tegen de grondwet en daarmee hun eed hebben gebroken. Het artikel is maar zelden gebruikt of getest. Trump hield een toespraak waarin hij voor zijn aanhangers nog eens herhaalde dat de verkiezingen waren vervalst en dat hij de winnaar was. Nadien riep hij zijn supporters op naar het Capitool te trekken waar het Congres de verkiezingsuitslag onderzocht en uiteindelijk bekrachtigde na de beëindiging van de bestorming van het parlementsgebouw. Overigens is ook de vraag gerezen of hetzelfde mechanisme kan dienen om leden van het Congres te straffen voor hun potentiële rol in het aanzetten tot geweld door middel van volgehouden misleidende informatie over de verkiezingen. Gisteren hebben de Democraten in het Huis van Afgevaardigden een resolutie ingediend die vicepresident Mike Pence oproept om amendement 25 van de grondwet in te roepen. Met een meerderheid van de regering zou hij dan moeten vaststellen dat Trump niet in staat is zijn job te doen, en zijn taken en bevoegdheden over te nemen. De Republikeinen blokkeerden een spoedbehandeling van de resolutie, waarover niettemin vandaag/dinsdag een stemming plaatsvindt. Er is ook een artikel van impeachment van de president wegens "aanzetten tot opstand" ingediend. Een stemming daarover is voor morgen/woensdag gepland. (Belga)

Sectie 13 van het amendement 14 zegt kort samengevat dat het Congres de bevoegdheid heeft om overheidsfunctionarissen die trouw hebben gezworen aan de grondwet te verbieden hun ambt nog uit te oefenen indien zij zich hebben ingelaten met opstand of "rebellie" tegen de grondwet en daarmee hun eed hebben gebroken. Het artikel is maar zelden gebruikt of getest. Trump hield een toespraak waarin hij voor zijn aanhangers nog eens herhaalde dat de verkiezingen waren vervalst en dat hij de winnaar was. Nadien riep hij zijn supporters op naar het Capitool te trekken waar het Congres de verkiezingsuitslag onderzocht en uiteindelijk bekrachtigde na de beëindiging van de bestorming van het parlementsgebouw. Overigens is ook de vraag gerezen of hetzelfde mechanisme kan dienen om leden van het Congres te straffen voor hun potentiële rol in het aanzetten tot geweld door middel van volgehouden misleidende informatie over de verkiezingen. Gisteren hebben de Democraten in het Huis van Afgevaardigden een resolutie ingediend die vicepresident Mike Pence oproept om amendement 25 van de grondwet in te roepen. Met een meerderheid van de regering zou hij dan moeten vaststellen dat Trump niet in staat is zijn job te doen, en zijn taken en bevoegdheden over te nemen. De Republikeinen blokkeerden een spoedbehandeling van de resolutie, waarover niettemin vandaag/dinsdag een stemming plaatsvindt. Er is ook een artikel van impeachment van de president wegens "aanzetten tot opstand" ingediend. Een stemming daarover is voor morgen/woensdag gepland. (Belga)