"De artikelenreeks biedt inzicht in een weinig bekend karakteristiek gegeven van onze rechtstaat", klonk het oordeel van de jury. "Mogelijk is het zelfs typerend voor de hele verstrengeling van elites in België. Twee journalisten van De Standaard hebben op voortreffelijke wijze dit kluwen proberen te ontwarren en wijzen daarbij ook op de delicate positie van sommige advocaten. Hoewel de serie voor een bijzondere levendige discussie heeft geleid bij het jureren, waren de juryleden het erover eens: dit is uitstekende journalistiek, waar er méér van zou moeten zijn." Volgens de jury belichten de journalisten verschillende facetten van het gebruik, en zijn ze erg kritisch, maar laten ze de lezer uiteindelijk toe een eigen mening te vormen. "Wel zijn ze erg duidelijk in hun eindconclusie: meer transparantie is nodig, want dat advocaten/academici worden ingehuurd om wetteksten bij elkaar te schrijven, kan wel degelijk tot belangenconflicten leiden." De Persprijs van de OVB wordt sinds 2013 om de drie jaar uitgereikt. De bedoeling is om de kwaliteit van de journalistiek over het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder te bevorderen en te belonen. (Belga)

"De artikelenreeks biedt inzicht in een weinig bekend karakteristiek gegeven van onze rechtstaat", klonk het oordeel van de jury. "Mogelijk is het zelfs typerend voor de hele verstrengeling van elites in België. Twee journalisten van De Standaard hebben op voortreffelijke wijze dit kluwen proberen te ontwarren en wijzen daarbij ook op de delicate positie van sommige advocaten. Hoewel de serie voor een bijzondere levendige discussie heeft geleid bij het jureren, waren de juryleden het erover eens: dit is uitstekende journalistiek, waar er méér van zou moeten zijn." Volgens de jury belichten de journalisten verschillende facetten van het gebruik, en zijn ze erg kritisch, maar laten ze de lezer uiteindelijk toe een eigen mening te vormen. "Wel zijn ze erg duidelijk in hun eindconclusie: meer transparantie is nodig, want dat advocaten/academici worden ingehuurd om wetteksten bij elkaar te schrijven, kan wel degelijk tot belangenconflicten leiden." De Persprijs van de OVB wordt sinds 2013 om de drie jaar uitgereikt. De bedoeling is om de kwaliteit van de journalistiek over het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder te bevorderen en te belonen. (Belga)