"Het Brusselse Gewest kende in 2011 10.663 inbraken in woningen", zegt Astrid Nève van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. "Ook al zien we een daling met 11.718 feiten tegenover het jaar 2010, het inbraakfenomeen blijft één van de voornaamste criminele fenomenen op het grondgebied van het Brussels Gewest." Om het fenomeen via een integrale en geïntegreerde aanpak te bestrijden, werd binnen de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een werkgroep inbraken in het Brussels Gewest opgestart. Die organiseert nu voor de derde maal de operatie Rozet. Daarbij wordt per gemeente een wijk in kaart gebracht die sterk getroffen wordt door het fenomeen inbraken, waarna politiemensen en preventie-adviseurs in die wijken de voordeuren gaan controleren op drie veiligheidselementen: de cilinder, het rozet en de ruimte tussen deur en deurlijst. "Bij de laatste operatie Rozet, in mei 2012, controleerden 241 agenten en adviseurs zo 21.056 deuren in 15 gemeenten", aldus nog Astrid Nève. "Bedoeling is om ditmaal nog meer deuren te kunnen controleren." (Belga)

"Het Brusselse Gewest kende in 2011 10.663 inbraken in woningen", zegt Astrid Nève van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. "Ook al zien we een daling met 11.718 feiten tegenover het jaar 2010, het inbraakfenomeen blijft één van de voornaamste criminele fenomenen op het grondgebied van het Brussels Gewest." Om het fenomeen via een integrale en geïntegreerde aanpak te bestrijden, werd binnen de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een werkgroep inbraken in het Brussels Gewest opgestart. Die organiseert nu voor de derde maal de operatie Rozet. Daarbij wordt per gemeente een wijk in kaart gebracht die sterk getroffen wordt door het fenomeen inbraken, waarna politiemensen en preventie-adviseurs in die wijken de voordeuren gaan controleren op drie veiligheidselementen: de cilinder, het rozet en de ruimte tussen deur en deurlijst. "Bij de laatste operatie Rozet, in mei 2012, controleerden 241 agenten en adviseurs zo 21.056 deuren in 15 gemeenten", aldus nog Astrid Nève. "Bedoeling is om ditmaal nog meer deuren te kunnen controleren." (Belga)