Dat schrijft de Artsenkrant.

De aankondiging dat 6.580 huisartsen hun erkenning binnenkort kunnen verliezen, ontzenuwde het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB) al begin juli. En eind vorige maand organiseerde het syndicaat een infosessie voor die huisartsen die zich toch nog zorgen maakten. "Jullie zullen nog altijd geneesmiddelen kunnen voorschrijven en jullie zullen hetzelfde werk kunnen leveren als jullie nu doen", stelde ASGB-voorzitter Reinier Hueting hen persoonlijk gerust.

Derde categorie

Een grote last viel daarmee van de aanwezige artsen hun schouders. De huisartsen gespecialiseerd in een welbepaalde tak van de gezondheidszorg - bijvoorbeeld verslaving, abortus, schoolgeneeskunde,... - hadden immers allemaal een bericht van de FOD Volksgezondheid in hun eHealthBox ontvangen met de waarschuwing dat ze niet meer voldeden aan één of meer van de vier erkenningscriteria voor huisartsen.

In dat bericht stelde de FOD verder dat de aangeschreven huisartsen in 2016 moeten kunnen bewijzen dat ze opnieuw beantwoorden aan de vier vereisten. Kunnen ze dat niet, dan hebben ze nog twee jaar om zich alsnog te regulariseren of ze verliezen hun erkenning. Ruim voldoende tijd, zo leek, ware het niet dat de kenmerken van hun huidige job er net voor zorgen dat er problemen opduiken met bepaalde criteria. Als 'gespecialiseerde' huisarts draaien ze bijvoorbeeld niet meer mee in de bevolkingswachtdienst, en ook andere criteria zorgen hier en daar voor moeilijkheden. Dat dit hen nu toch geen problemen zal opleveren om hun huidige werk verder te zetten, was dan ook goed nieuws.

Raadpleging 101010

De artsen in kwestie zullen hun erkenning als huisarts wel verliezen, maar worden opgevangen in een nieuwe categorie artsen. Deze derde groep (naast erkende huisartsen en specialisten) zal verder bestaan uit artsen die noch huisarts, specialist, haio of aso zijn. En ook mensen die na hun basisopleiding geneeskunde niet meer verder studeren, komen erin terecht.

Deze groep artsen krijgt een beperkte toegang tot de nomenclatuur, met onder meer de raadpleging 101010, technische prestaties die zijn toegelaten voor alle artsen ongeacht hun bekwaming en de mogelijkheid om geneesmiddelen voor te schrijven en technische onderzoeken aan te vragen. Zo kunnen de (huis)artsen die zich toegelegd hebben op een bepaald domein hun huidige activiteiten verderzetten. Die handelingen die exclusief zijn voorbehouden aan de huisarts of specialist (bijvoorbeeld het nemen van uitstrijkjes), kunnen ze wel niet aanrekenen.

De terugval tot de nieuwe categorie artsen wordt door sommige 'gespecialiseerde' huisartsen aanzien als een degradatie; ondanks hun studie- en ervaringsverleden komen ze straks op hetzelfde niveau te staan als mensen die enkel de basisopleiding geneeskunde afmaakten. De ASGB-voorzitter is het daar evenwel niet mee eens. "In dit dossier was de voornaamste bekommernis van ons syndicaat dat iedereen zijn of haar sterk gewaardeerde werk zou kunnen blijven doen. En dat zal lukken", onderstreepte hij.

"Aan de vraag van sommigen om in plaats van één algemene derde categorie, verschillende 'gespecialiseerde algemene categorieën' op te richten, konden we niet tegemoetkomen", ging Hueting verder. "Dan maak je het kluwen van de nomenclatuur nog ingewikkelder dan het al is. En bovendien had het probleem van incompatibele erkenningen dan gespeeld. Omdat je maar één erkenning kan hebben, had je dan moeten kiezen tussen 'erkend huisarts' of bijvoorbeeld 'erkend verslavingsarts'."

Geen degradatie, wel loonverlies?

Toch blijft het maar de vraag wat de gespecialiseerde huisartsen hier zelf over denken, zeker zij die niet in loonverband werken maar per prestatie betaald worden. Straks kunnen zij enkel nog de lager gehonoreerde raadpleging 101010 aanrekenen. En kunnen ze dus wel nog hetzelfde werk uitoefenen, maar voor minder geld...

"Dat is inderdaad onaanvaardbaar", aldus Hueting. "Maar die problemen zullen ad hoc opgelost moeten worden, op het terrein zelf. Het belangrijkste is nu dat we kunnen garanderen dat alle artsen hun job verder zullen kunnen zetten. Ondertussen wordt het hoog tijd dat de rondzendbrief met alle nodige uitleg over de criteria voor het verlies en de voorwaarden voor het terugkrijgen van de erkenning, zo snel mogelijk wordt gepubliceerd. Iedereen kan dan voor zichzelf uitmaken of er moeilijkheden dreigen en ons die signaleren, waarna we nog enkele jaren de tijd hebben om er een oplossing voor te vinden."

Tijs Ruysschaert/Artsenkrant

Dat schrijft de Artsenkrant.De aankondiging dat 6.580 huisartsen hun erkenning binnenkort kunnen verliezen, ontzenuwde het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB) al begin juli. En eind vorige maand organiseerde het syndicaat een infosessie voor die huisartsen die zich toch nog zorgen maakten. "Jullie zullen nog altijd geneesmiddelen kunnen voorschrijven en jullie zullen hetzelfde werk kunnen leveren als jullie nu doen", stelde ASGB-voorzitter Reinier Hueting hen persoonlijk gerust. Derde categorieEen grote last viel daarmee van de aanwezige artsen hun schouders. De huisartsen gespecialiseerd in een welbepaalde tak van de gezondheidszorg - bijvoorbeeld verslaving, abortus, schoolgeneeskunde,... - hadden immers allemaal een bericht van de FOD Volksgezondheid in hun eHealthBox ontvangen met de waarschuwing dat ze niet meer voldeden aan één of meer van de vier erkenningscriteria voor huisartsen.In dat bericht stelde de FOD verder dat de aangeschreven huisartsen in 2016 moeten kunnen bewijzen dat ze opnieuw beantwoorden aan de vier vereisten. Kunnen ze dat niet, dan hebben ze nog twee jaar om zich alsnog te regulariseren of ze verliezen hun erkenning. Ruim voldoende tijd, zo leek, ware het niet dat de kenmerken van hun huidige job er net voor zorgen dat er problemen opduiken met bepaalde criteria. Als 'gespecialiseerde' huisarts draaien ze bijvoorbeeld niet meer mee in de bevolkingswachtdienst, en ook andere criteria zorgen hier en daar voor moeilijkheden. Dat dit hen nu toch geen problemen zal opleveren om hun huidige werk verder te zetten, was dan ook goed nieuws.Raadpleging 101010De artsen in kwestie zullen hun erkenning als huisarts wel verliezen, maar worden opgevangen in een nieuwe categorie artsen. Deze derde groep (naast erkende huisartsen en specialisten) zal verder bestaan uit artsen die noch huisarts, specialist, haio of aso zijn. En ook mensen die na hun basisopleiding geneeskunde niet meer verder studeren, komen erin terecht. Deze groep artsen krijgt een beperkte toegang tot de nomenclatuur, met onder meer de raadpleging 101010, technische prestaties die zijn toegelaten voor alle artsen ongeacht hun bekwaming en de mogelijkheid om geneesmiddelen voor te schrijven en technische onderzoeken aan te vragen. Zo kunnen de (huis)artsen die zich toegelegd hebben op een bepaald domein hun huidige activiteiten verderzetten. Die handelingen die exclusief zijn voorbehouden aan de huisarts of specialist (bijvoorbeeld het nemen van uitstrijkjes), kunnen ze wel niet aanrekenen. De terugval tot de nieuwe categorie artsen wordt door sommige 'gespecialiseerde' huisartsen aanzien als een degradatie; ondanks hun studie- en ervaringsverleden komen ze straks op hetzelfde niveau te staan als mensen die enkel de basisopleiding geneeskunde afmaakten. De ASGB-voorzitter is het daar evenwel niet mee eens. "In dit dossier was de voornaamste bekommernis van ons syndicaat dat iedereen zijn of haar sterk gewaardeerde werk zou kunnen blijven doen. En dat zal lukken", onderstreepte hij. "Aan de vraag van sommigen om in plaats van één algemene derde categorie, verschillende 'gespecialiseerde algemene categorieën' op te richten, konden we niet tegemoetkomen", ging Hueting verder. "Dan maak je het kluwen van de nomenclatuur nog ingewikkelder dan het al is. En bovendien had het probleem van incompatibele erkenningen dan gespeeld. Omdat je maar één erkenning kan hebben, had je dan moeten kiezen tussen 'erkend huisarts' of bijvoorbeeld 'erkend verslavingsarts'."Geen degradatie, wel loonverlies?Toch blijft het maar de vraag wat de gespecialiseerde huisartsen hier zelf over denken, zeker zij die niet in loonverband werken maar per prestatie betaald worden. Straks kunnen zij enkel nog de lager gehonoreerde raadpleging 101010 aanrekenen. En kunnen ze dus wel nog hetzelfde werk uitoefenen, maar voor minder geld... "Dat is inderdaad onaanvaardbaar", aldus Hueting. "Maar die problemen zullen ad hoc opgelost moeten worden, op het terrein zelf. Het belangrijkste is nu dat we kunnen garanderen dat alle artsen hun job verder zullen kunnen zetten. Ondertussen wordt het hoog tijd dat de rondzendbrief met alle nodige uitleg over de criteria voor het verlies en de voorwaarden voor het terugkrijgen van de erkenning, zo snel mogelijk wordt gepubliceerd. Iedereen kan dan voor zichzelf uitmaken of er moeilijkheden dreigen en ons die signaleren, waarna we nog enkele jaren de tijd hebben om er een oplossing voor te vinden."Tijs Ruysschaert/Artsenkrant