Geen examens organiseren en een tweede kans voor wie niet meteen geslaagd is. Dat advies formuleert het GO! aan zijn scholen. "Nu examens organiseren voor leerstof die leerlingen grotendeels zelfstandig en in uitzonderlijke omstandigheden moeten verwerken, erg fair is dat niet", vindt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. "Er is grondwettelijke vrijheid van onderwijs", reageert Ben Weyts. "Dat wil zeggen dat niet de minister en niet de koepel, maar de scholen zelf beslissen over evaluaties. Zij kennen hun leerlingen en de situatie het best." Tegelijk geeft de minister aan zelf een andere mening te hebben dan het GO!. "Ik denk persoonlijk dat een of andere vorm van evaluatie zinvol kan zijn. Enerzijds om leerlingen geboeid te houden. Als je nieuwe leerstof geeft en je zegt bij voorbaat dat er niet geëvalueerd wordt, dan dreigen leerlingen af te haken. Anderzijds ook om aan de hand van evaluatie eventuele leerachterstand te kunnen detecteren, zodat je er iets aan kan doen. Zonder evaluatie is dat al een heel stuk moeilijker." (Belga)

Geen examens organiseren en een tweede kans voor wie niet meteen geslaagd is. Dat advies formuleert het GO! aan zijn scholen. "Nu examens organiseren voor leerstof die leerlingen grotendeels zelfstandig en in uitzonderlijke omstandigheden moeten verwerken, erg fair is dat niet", vindt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. "Er is grondwettelijke vrijheid van onderwijs", reageert Ben Weyts. "Dat wil zeggen dat niet de minister en niet de koepel, maar de scholen zelf beslissen over evaluaties. Zij kennen hun leerlingen en de situatie het best." Tegelijk geeft de minister aan zelf een andere mening te hebben dan het GO!. "Ik denk persoonlijk dat een of andere vorm van evaluatie zinvol kan zijn. Enerzijds om leerlingen geboeid te houden. Als je nieuwe leerstof geeft en je zegt bij voorbaat dat er niet geëvalueerd wordt, dan dreigen leerlingen af te haken. Anderzijds ook om aan de hand van evaluatie eventuele leerachterstand te kunnen detecteren, zodat je er iets aan kan doen. Zonder evaluatie is dat al een heel stuk moeilijker." (Belga)