Sinds 2017 bestaan er in België drie Zorgcentra na Seksueel Geweld, in Gent, Brussel en Luik. Het gaat om centra die fysiek verbonden zijn aan de ziekenhuizen en er alle diensten aanbieden voor slachtoffers van seksueel geweld. Slachtoffers kunnen er terecht voor medisch en forensisch onderzoek, traumaverwerking, advies, en bijstand van politie. Naast medisch en psychologisch personeel werken de Zorgcentra samen met zedeninspecteurs van de politiediensten, de referentiemagistraat seksueel geweld van het parket en met een door het parket aangesteld DNA-lab. Demir richtte de Zorgcentra nog zelf op als federaal staatssecretaris van Gelijke Kansen. Ze zegt dat er nog een leemte is in de centra en dat ze die graag vanuit Vlaanderen zou aanvullen. "Slachtoffers moeten niet enkel op medisch, forensisch, psychologisch en politioneel vlak, maar ook op juridisch vlak beter worden geholpen. En Vlaanderen wil die taak graag op zich nemen", zegt Demir. "Uit de evaluatiestudie van het eerste jaar van het pilootproject van de Zorgcentra bleek dat slachtoffers zich te weinig geïnformeerd voelen over het verdere juridische proces. Bovendien kampen zij vaak met verschillende juridische vragen", stelt Demir. "Slachtoffers gaven tijdens de evaluatie onder meer aan dat ze niet op de hoogte waren van het bestaan van de dienst slachtofferonthaal of ze herinnerden zich niet dat dit aanbod werd toegelicht". Daarnaast is het volgens Demir ook zo dat slachtoffers vaak naar antwoorden zoeken wanneer er op strafrechtelijk niveau beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld in het geval van seponering. (Belga)

Sinds 2017 bestaan er in België drie Zorgcentra na Seksueel Geweld, in Gent, Brussel en Luik. Het gaat om centra die fysiek verbonden zijn aan de ziekenhuizen en er alle diensten aanbieden voor slachtoffers van seksueel geweld. Slachtoffers kunnen er terecht voor medisch en forensisch onderzoek, traumaverwerking, advies, en bijstand van politie. Naast medisch en psychologisch personeel werken de Zorgcentra samen met zedeninspecteurs van de politiediensten, de referentiemagistraat seksueel geweld van het parket en met een door het parket aangesteld DNA-lab. Demir richtte de Zorgcentra nog zelf op als federaal staatssecretaris van Gelijke Kansen. Ze zegt dat er nog een leemte is in de centra en dat ze die graag vanuit Vlaanderen zou aanvullen. "Slachtoffers moeten niet enkel op medisch, forensisch, psychologisch en politioneel vlak, maar ook op juridisch vlak beter worden geholpen. En Vlaanderen wil die taak graag op zich nemen", zegt Demir. "Uit de evaluatiestudie van het eerste jaar van het pilootproject van de Zorgcentra bleek dat slachtoffers zich te weinig geïnformeerd voelen over het verdere juridische proces. Bovendien kampen zij vaak met verschillende juridische vragen", stelt Demir. "Slachtoffers gaven tijdens de evaluatie onder meer aan dat ze niet op de hoogte waren van het bestaan van de dienst slachtofferonthaal of ze herinnerden zich niet dat dit aanbod werd toegelicht". Daarnaast is het volgens Demir ook zo dat slachtoffers vaak naar antwoorden zoeken wanneer er op strafrechtelijk niveau beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld in het geval van seponering. (Belga)