Vlaanderen wil tegen 2024 4.000 hectare extra bos aanleggen. Daarbij kunnen de oude stortplaatsen een rol spelen. Minister Demir gaf eind vorig jaar OVAM de opdracht om het potentieel van die voormalige stortplaatsen in kaart te brengen. Ook het Agentschap Natuur en Bos was daarbij betrokken. Zo komen 256 stortplaatsen in 147 gemeenten in aanmerking. "Al deze lokale besturen krijgen nu het aanbod om op kosten van OVAM een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren en kunnen daar bovenop nog een subsidie krijgen voor het bebossen zelf. Een uniek aanbod waarvan ik hoop dat alle lokale besturen er op in gaan. Samen kunnen we Vlaanderen aanzienlijk groener maken", dixit de minister. Indien alle betrokken lokale besturen ingaan op het aanbod, zou dat ongeveer 485,41 hectare kunnen opleveren over twee jaar. In Gent is met quasi 74 hectare de grootste bebosbare oppervlakte te vinden. De interesse zou groot zijn op het terrein, klinkt het nog. In Arendonk zijn er al stappen gezet. (Belga)

Vlaanderen wil tegen 2024 4.000 hectare extra bos aanleggen. Daarbij kunnen de oude stortplaatsen een rol spelen. Minister Demir gaf eind vorig jaar OVAM de opdracht om het potentieel van die voormalige stortplaatsen in kaart te brengen. Ook het Agentschap Natuur en Bos was daarbij betrokken. Zo komen 256 stortplaatsen in 147 gemeenten in aanmerking. "Al deze lokale besturen krijgen nu het aanbod om op kosten van OVAM een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren en kunnen daar bovenop nog een subsidie krijgen voor het bebossen zelf. Een uniek aanbod waarvan ik hoop dat alle lokale besturen er op in gaan. Samen kunnen we Vlaanderen aanzienlijk groener maken", dixit de minister. Indien alle betrokken lokale besturen ingaan op het aanbod, zou dat ongeveer 485,41 hectare kunnen opleveren over twee jaar. In Gent is met quasi 74 hectare de grootste bebosbare oppervlakte te vinden. De interesse zou groot zijn op het terrein, klinkt het nog. In Arendonk zijn er al stappen gezet. (Belga)