Bij de zogenaamde vrouwenbesnijdenis worden de uitwendige geslachtsorganen van de vrouw gedeeltelijk of volledig weggehaald, zonder medische noodzaak. Op haar facebookpagina wijst staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) erop dat binnenkort meisjes tussen vier en veertien jaar nietsvermoedend naar hun land van herkomst vertrekken, om een paar weken later gruwelijk verminkt terug te keren. 'Het zal ook in de zomer van 2017 gebeuren. De gedachte doet mijn maag keren, maar het is wel een feit', schrijft Demir. 'Laat ons een einde maken aan deze horrorzomers'.

Zuhal Demir, Belga Image
Zuhal Demir © Belga Image

De staatssecretaris onderstreept dat vrouwelijke genitale verminking een onderschat probleem in België is. 'We associëren het met Afrikaanse ontwikkelingslanden, maar het wordt hier gepland en vermoedelijk zelfs uitgevoerd. Naar schatting 4.000 meisjes in dit land zijn in gevaar. Voor meer dan 13.000 vrouwen is het vandaag al te laat', aldus Demir, volgens wie het om voorzichtige cijfers gaat.

Samen met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) werd het reisadvies voor 24 risicolanden aangepast. Reizigers wordt duidelijk gemaakt dat wie een genitale verminking op een minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert, vervolging riskeert in ons land, ook wanneer de verminking in het buitenland heeft plaatsgevonden.

Het gaat dus om een waarschuwing. Maar om die hard te kunnen maken, kijkt de staatssecretaris richting de medische wereld. Het aantal meldingen door artsen van genitale verminking 'is tot op de dag van vandaag onaanvaardbaar verwaarloosbaar', aldus de N-VA-politica. 'In tegenstelling tot wat veel artsen geloven, is het melden van gevallen van genitale verminking geen schending van het beroepsgeheim'. Ze onderstreept daarbij dat, 'wie zwijgt 'omdat het toch te laat is'', een jonger zusje in gevaar brengt.

Demir wil de komende tijd in debat gaan met de medische wereld. Er is ondertussen een meldcode op komst, die de wetgeving verduidelijkt, maar ook een aantal stappen opsomt in geval van twijfel.

Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) diende vorig jaar al een wetsvoorstel in met als doel het spreekrecht uit te breiden in geval van genitale verminking. Het gaat om een uitbreiding naar slachtoffers van gelijk welke leeftijd. Daardoor zou de beroepsbeoefenaar niet langer de afweging moeten maken of een meerderjarige vrouw al dan niet in een kwetsbare positie zit om zijn spreekrecht in te roepen.

Daarnaast voorziet het voorstel in een verplichte registratie van genitale verminking in het medisch dossier. Een betere en meer accurate registratie moet helpen een gerichter beleid te voeren om de praktijk te voorkomen en bestrijden. Het wetsvoorstel kreeg intussen de steun van Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en Carina Van Cauter (Open Vld).

Bij de zogenaamde vrouwenbesnijdenis worden de uitwendige geslachtsorganen van de vrouw gedeeltelijk of volledig weggehaald, zonder medische noodzaak. Op haar facebookpagina wijst staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) erop dat binnenkort meisjes tussen vier en veertien jaar nietsvermoedend naar hun land van herkomst vertrekken, om een paar weken later gruwelijk verminkt terug te keren. 'Het zal ook in de zomer van 2017 gebeuren. De gedachte doet mijn maag keren, maar het is wel een feit', schrijft Demir. 'Laat ons een einde maken aan deze horrorzomers'.De staatssecretaris onderstreept dat vrouwelijke genitale verminking een onderschat probleem in België is. 'We associëren het met Afrikaanse ontwikkelingslanden, maar het wordt hier gepland en vermoedelijk zelfs uitgevoerd. Naar schatting 4.000 meisjes in dit land zijn in gevaar. Voor meer dan 13.000 vrouwen is het vandaag al te laat', aldus Demir, volgens wie het om voorzichtige cijfers gaat.Samen met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) werd het reisadvies voor 24 risicolanden aangepast. Reizigers wordt duidelijk gemaakt dat wie een genitale verminking op een minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert, vervolging riskeert in ons land, ook wanneer de verminking in het buitenland heeft plaatsgevonden.Het gaat dus om een waarschuwing. Maar om die hard te kunnen maken, kijkt de staatssecretaris richting de medische wereld. Het aantal meldingen door artsen van genitale verminking 'is tot op de dag van vandaag onaanvaardbaar verwaarloosbaar', aldus de N-VA-politica. 'In tegenstelling tot wat veel artsen geloven, is het melden van gevallen van genitale verminking geen schending van het beroepsgeheim'. Ze onderstreept daarbij dat, 'wie zwijgt 'omdat het toch te laat is'', een jonger zusje in gevaar brengt.Demir wil de komende tijd in debat gaan met de medische wereld. Er is ondertussen een meldcode op komst, die de wetgeving verduidelijkt, maar ook een aantal stappen opsomt in geval van twijfel.Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) diende vorig jaar al een wetsvoorstel in met als doel het spreekrecht uit te breiden in geval van genitale verminking. Het gaat om een uitbreiding naar slachtoffers van gelijk welke leeftijd. Daardoor zou de beroepsbeoefenaar niet langer de afweging moeten maken of een meerderjarige vrouw al dan niet in een kwetsbare positie zit om zijn spreekrecht in te roepen.Daarnaast voorziet het voorstel in een verplichte registratie van genitale verminking in het medisch dossier. Een betere en meer accurate registratie moet helpen een gerichter beleid te voeren om de praktijk te voorkomen en bestrijden. Het wetsvoorstel kreeg intussen de steun van Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en Carina Van Cauter (Open Vld).