Het probleem van de taaldiscriminatie hoort thuis in de communautaire koelkast en wie er iets wil uithalen, zal moeten aanvaarden dat andere partijen met andere vragen op de proppen komen. Zo reageert staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) op de oproep van Kamerlid Damien Thiéry van coalitiepartner MR en andere Franstalige oppositiepartijen om voor het einde van de legislatuur met een oplossing te komen.

In de Kamer vond woensdag de voorzetting plaats van de evaluatie die een expertencommissie uitvoerde over de antidiscriminatiewetten uit 2007. Tijdens een vorige vergadering had Thiéry - bekend als de niet-benoemde burgemeester van Linkebeek - gesteld dat er nog deze legislatuur, die in 2019 afloopt, een oplossing moet komen voor de problematiek van de taaldiscriminatie.

Taal is één van de discriminatiecriteria die in de wet zijn opgenomen. Eigenlijk moest er al een orgaan zijn opgericht om klachten daarover te behandelen, maar dat gebeurde nooit. Ook de expertencommissie verwijst in zijn rapport naar dat probleem. Maar het aanpakken is lastig, omdat het thema in ons land gevoelig ligt.

Het antwoord van staatssecretaris Demir ging ook die richting uit. Ze herinnerde eraan dat de federale regering bij haar aantreden heeft beslist de communautaire thema's onaangeroerd te raken. 'Dat geldt voor alle aspecten en dit maakt daar deel van uit. Ik wil het debat ontdooien, maar dan zullen anderen met andere thema's uit de koelkast komen', waarschuwde Demir, die de vraag doorverwees naar premier Charles Michel.

Thiéry repliceerde dat dit geen kwestie is van de communautaire koelkast te openen, terwijl Véronique Caprasse (DéFI) en Michel de Lamotte (cdH) benadrukten dat het gaat over respect voor de mensenrechten. 'Het gaat niet enkel om de Franstaligen in Vlaanderen, maar ook over Vlamingen in Franstalig België en over de Duitstaligen', luidde het.

Het MR-Kamerlid pikte tegelijkertijd in op de intentie van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om voor het einde van de legislatuur resultaat te boeken rond een Nationaal Instituut voor de Mensenrechten. Hij verklaarde daarover al contacten te hebben gelegd. Het regeerakkoord voorziet in de oprichting van een 'nationaal mensenrechtenmechanisme', waartoe volgens Thiéry iemand zich zou kunnen wenden met vragen over taaldiscriminatie.

Het probleem van de taaldiscriminatie hoort thuis in de communautaire koelkast en wie er iets wil uithalen, zal moeten aanvaarden dat andere partijen met andere vragen op de proppen komen. Zo reageert staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) op de oproep van Kamerlid Damien Thiéry van coalitiepartner MR en andere Franstalige oppositiepartijen om voor het einde van de legislatuur met een oplossing te komen.In de Kamer vond woensdag de voorzetting plaats van de evaluatie die een expertencommissie uitvoerde over de antidiscriminatiewetten uit 2007. Tijdens een vorige vergadering had Thiéry - bekend als de niet-benoemde burgemeester van Linkebeek - gesteld dat er nog deze legislatuur, die in 2019 afloopt, een oplossing moet komen voor de problematiek van de taaldiscriminatie.Taal is één van de discriminatiecriteria die in de wet zijn opgenomen. Eigenlijk moest er al een orgaan zijn opgericht om klachten daarover te behandelen, maar dat gebeurde nooit. Ook de expertencommissie verwijst in zijn rapport naar dat probleem. Maar het aanpakken is lastig, omdat het thema in ons land gevoelig ligt.Het antwoord van staatssecretaris Demir ging ook die richting uit. Ze herinnerde eraan dat de federale regering bij haar aantreden heeft beslist de communautaire thema's onaangeroerd te raken. 'Dat geldt voor alle aspecten en dit maakt daar deel van uit. Ik wil het debat ontdooien, maar dan zullen anderen met andere thema's uit de koelkast komen', waarschuwde Demir, die de vraag doorverwees naar premier Charles Michel.Thiéry repliceerde dat dit geen kwestie is van de communautaire koelkast te openen, terwijl Véronique Caprasse (DéFI) en Michel de Lamotte (cdH) benadrukten dat het gaat over respect voor de mensenrechten. 'Het gaat niet enkel om de Franstaligen in Vlaanderen, maar ook over Vlamingen in Franstalig België en over de Duitstaligen', luidde het.Het MR-Kamerlid pikte tegelijkertijd in op de intentie van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om voor het einde van de legislatuur resultaat te boeken rond een Nationaal Instituut voor de Mensenrechten. Hij verklaarde daarover al contacten te hebben gelegd. Het regeerakkoord voorziet in de oprichting van een 'nationaal mensenrechtenmechanisme', waartoe volgens Thiéry iemand zich zou kunnen wenden met vragen over taaldiscriminatie.