Industriële veehouderijen worden al jarenlang soepel vergund in Vlaanderen. Door vage of eerder lakse richtlijnen rond bijvoorbeeld geuroverlast en ammoniakuitstoot raakten grote projecten vrij vlot voorbij provinciale besturen en adviserende administraties. Ook voormalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) keurde zowat elk project goed dat in beroep op haar tafel was beland. Demir, sinds oktober 2019 minister van Omgeving, verandert het geweer van schouder. Van de vijftig grote dossiers waar ze sinds haar aantreden over moest oordelen, keurde ze ongeveer 90 procent af. "Ik weiger niet om te weigeren", zegt ze. "Ik volg gewoon de geldende beleidslijnen." Die strengere aanpak moet rechtszekerheid geven, zegt Demir, zowel voor landbouwers als voor de overheid. Ze gaat de provincies (die grote stallen vergunnen) en gemeenten (die advies geven) een brief sturen waarin ze die geldende krijtlijnen nog eens duidelijk weergeeft. "Ik hoop dat de ruimte voor interpretatie daarmee kleiner wordt en dat het ook voor landbouwers duidelijker is wat de regels zijn." (Belga)

Industriële veehouderijen worden al jarenlang soepel vergund in Vlaanderen. Door vage of eerder lakse richtlijnen rond bijvoorbeeld geuroverlast en ammoniakuitstoot raakten grote projecten vrij vlot voorbij provinciale besturen en adviserende administraties. Ook voormalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) keurde zowat elk project goed dat in beroep op haar tafel was beland. Demir, sinds oktober 2019 minister van Omgeving, verandert het geweer van schouder. Van de vijftig grote dossiers waar ze sinds haar aantreden over moest oordelen, keurde ze ongeveer 90 procent af. "Ik weiger niet om te weigeren", zegt ze. "Ik volg gewoon de geldende beleidslijnen." Die strengere aanpak moet rechtszekerheid geven, zegt Demir, zowel voor landbouwers als voor de overheid. Ze gaat de provincies (die grote stallen vergunnen) en gemeenten (die advies geven) een brief sturen waarin ze die geldende krijtlijnen nog eens duidelijk weergeeft. "Ik hoop dat de ruimte voor interpretatie daarmee kleiner wordt en dat het ook voor landbouwers duidelijker is wat de regels zijn." (Belga)