Het overmatige mestgebruik in Vlaanderen is een van de verklaringen voor de slechte waterkwaliteit. Zowel de landbouwers met dierlijke mestproductie als de producenten van andere meststoffen geven jaarlijks per mestsoort aan hoeveel ze produceren en wat ze in opslag hebben op 1 januari. Ook het transport van die mestsoorten wordt individueel opgevolgd. Kunstmest bleef echter grotendeels onbelicht, stelt Demir. "De huidige opvolging van het gebruik van kunstmeststoffen is miniem: jaarlijks moet de landbouwer via de Mestbankaangifte aangeven hoeveel kunstmest hij gebruikt heeft", zegt ze. "Dat cijfer kan hij vrij invullen. Het risico is dan ook dat hij op het einde van een jaar berekent hoeveel gebruik van kunstmest hij het best doorgeeft zonder administratief zijn 'mestplaatsingsruimte' te overschrijden." Uit een recente steekproef blijkt dat 25 procent van de gecontroleerde landbouwers minder dan 80 procent van de aangekochte hoeveelheid kunstmest daadwerkelijk aangeeft bij de Mestbank. Met het digitale kunstmestregister wil Vlaanderen komaf maken met de blinde vlek die het kunstmestgebruik nu is. Alle landbouwers en kunstmesthandelaren moeten vanaf 1 januari het digitale kunstmestregister bijhouden. Een verkoop moet geregistreerd zijn binnen de twee dagen. De beslissing wordt nu voorgelegd aan de Vlaamse Toezichtcommissie en de Raad van State, waarna ze definitief bekrachtigd wordt. (Belga)

Het overmatige mestgebruik in Vlaanderen is een van de verklaringen voor de slechte waterkwaliteit. Zowel de landbouwers met dierlijke mestproductie als de producenten van andere meststoffen geven jaarlijks per mestsoort aan hoeveel ze produceren en wat ze in opslag hebben op 1 januari. Ook het transport van die mestsoorten wordt individueel opgevolgd. Kunstmest bleef echter grotendeels onbelicht, stelt Demir. "De huidige opvolging van het gebruik van kunstmeststoffen is miniem: jaarlijks moet de landbouwer via de Mestbankaangifte aangeven hoeveel kunstmest hij gebruikt heeft", zegt ze. "Dat cijfer kan hij vrij invullen. Het risico is dan ook dat hij op het einde van een jaar berekent hoeveel gebruik van kunstmest hij het best doorgeeft zonder administratief zijn 'mestplaatsingsruimte' te overschrijden." Uit een recente steekproef blijkt dat 25 procent van de gecontroleerde landbouwers minder dan 80 procent van de aangekochte hoeveelheid kunstmest daadwerkelijk aangeeft bij de Mestbank. Met het digitale kunstmestregister wil Vlaanderen komaf maken met de blinde vlek die het kunstmestgebruik nu is. Alle landbouwers en kunstmesthandelaren moeten vanaf 1 januari het digitale kunstmestregister bijhouden. Een verkoop moet geregistreerd zijn binnen de twee dagen. De beslissing wordt nu voorgelegd aan de Vlaamse Toezichtcommissie en de Raad van State, waarna ze definitief bekrachtigd wordt. (Belga)