In Nederland zijn lokale besturen al enige tijd actief met bestuurlijke handhaving via een zogenaamde Bibob-wet (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Zij kunnen een Bibob-onderzoek doen om de antecedenten na te gaan van de personen die achter de schermen feitelijke zeggenschap hebben over degene die bijvoorbeeld een vergunning of andere dienstverlening bij de gemeente heeft aangevraagd. Zo kan makkelijker worden voorkomen dat criminelen of hun stromannen misbruik maken van dienstverlening door de overheid. "Vlaanderen wil met een gelijkaardig decreet de lokale besturen teugels geven voor een degelijk integriteitsonderzoek om te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert", kondigt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir aan. "Dit Diob-decreet, de afkorting voor decreet Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Bestuur, wordt volop voorbereid in samenwerking met het VVSG, leden van ARIEC Limburg en Antwerpen, de stad Antwerpen, leden van het EURIEC, het Openbaar ministerie en de KU Leuven." Bevoegdheidsmatig kan Vlaanderen volgens Demir echter geen totaaloplossing bieden voor het delen van alle informatie rond openbare veiligheid, omdat ook nog vele delen federaal geregeld worden. Daarom neemt de Vlaamse N-VA-minister het initiatief om te komen tot interfederale samenwerking voor deze bestrijding van georganiseerde misdaad. "Alleen zo kan tot een optimale informatiedeling en bestuurlijke handhaving gekomen worden", klinkt het. Demir wil die samenwerkingen tussen federale en Vlaamse actoren vorm geven via samenwerkingsprotocollen. Ze beoogt verder ook een samenwerking met Nederland. "Ik sta reeds in contact met het Nederlandse Bibob-bureau om ervoor te zorgen dat een grondige uitwisseling van informatie kan gebeuren. Zeker voor de criminaliteit in de grensregio's is dit niet onbelangrijk", besluit ze. (Belga)

In Nederland zijn lokale besturen al enige tijd actief met bestuurlijke handhaving via een zogenaamde Bibob-wet (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Zij kunnen een Bibob-onderzoek doen om de antecedenten na te gaan van de personen die achter de schermen feitelijke zeggenschap hebben over degene die bijvoorbeeld een vergunning of andere dienstverlening bij de gemeente heeft aangevraagd. Zo kan makkelijker worden voorkomen dat criminelen of hun stromannen misbruik maken van dienstverlening door de overheid. "Vlaanderen wil met een gelijkaardig decreet de lokale besturen teugels geven voor een degelijk integriteitsonderzoek om te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert", kondigt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir aan. "Dit Diob-decreet, de afkorting voor decreet Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Bestuur, wordt volop voorbereid in samenwerking met het VVSG, leden van ARIEC Limburg en Antwerpen, de stad Antwerpen, leden van het EURIEC, het Openbaar ministerie en de KU Leuven." Bevoegdheidsmatig kan Vlaanderen volgens Demir echter geen totaaloplossing bieden voor het delen van alle informatie rond openbare veiligheid, omdat ook nog vele delen federaal geregeld worden. Daarom neemt de Vlaamse N-VA-minister het initiatief om te komen tot interfederale samenwerking voor deze bestrijding van georganiseerde misdaad. "Alleen zo kan tot een optimale informatiedeling en bestuurlijke handhaving gekomen worden", klinkt het. Demir wil die samenwerkingen tussen federale en Vlaamse actoren vorm geven via samenwerkingsprotocollen. Ze beoogt verder ook een samenwerking met Nederland. "Ik sta reeds in contact met het Nederlandse Bibob-bureau om ervoor te zorgen dat een grondige uitwisseling van informatie kan gebeuren. Zeker voor de criminaliteit in de grensregio's is dit niet onbelangrijk", besluit ze. (Belga)