Minister Demir verraste vandaag vriend en vijand door zelf aan het parlement te suggereren om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving tegen het licht te houden. Dat een minister in functie aandringt op een onderzoekscommissie is redelijk ongezien. Ook binnen de meerderheid reageerde men verrast op de 'démarche' van de minister. IJzer smeden wanneer het heet is, dachten ze bij oppositiepartijen Groen en Vooruit. Zij maakten meteen van de gelegenheid gebruik om via een spoedbehandeling de oprichting van zo'n onderzoekscommissie voor te leggen aan het parlement. "We mogen niet nog meer tijd verliezen. De onderste steen moet bovengehaald worden in dit dossier", zei Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. De meerderheid leek van plan om het voorstel af te schieten. N-VA, Open Vld en CD&V zijn het naar eigen zeggen eens dat er dringend meer duidelijkheid moet komen in het dossier, maar zeggen dat de al geplande hoorzittingen met experts precies daarvoor dienen. "Als tijdens die hoorzittingen zou blijken dat er meer nodig is, dan kan er alsnog een onderzoekscommissie komen", aldus N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. Die houding botste bij de oppositie op forse kritiek. "Sinds wanneer is een parlement banger van een parlementair onderzoek dan een minister?", vroeg Vooruit-parlementslid Freya Van den Bossche. "Dat een minister zelf zo'n onderzoekscommissie vraagt aan het parlement is een unicum. Als u (de meerderheid, red.) nu tegen dit voorstel stemt, stemt u eigenlijk voor een motie van wantrouwen tegen minister Demir", zei Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De oppositie diende daarop een voorstel in om minister Demir op te vorderen om meer uitleg te komen geven over haar uitspraak. Dat voorstel werd eerst - na een verhit debat - weggestemd. Maar minister Demir gaf zelf aan parlementsvoorzitter Liesbeth Homans te kennen dat ze bereid was om naar het parlement te komen. De parlementsvoorzitter besliste daarom om het debat te schorsen tot de terugkeer van Demir. (Belga)

Minister Demir verraste vandaag vriend en vijand door zelf aan het parlement te suggereren om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving tegen het licht te houden. Dat een minister in functie aandringt op een onderzoekscommissie is redelijk ongezien. Ook binnen de meerderheid reageerde men verrast op de 'démarche' van de minister. IJzer smeden wanneer het heet is, dachten ze bij oppositiepartijen Groen en Vooruit. Zij maakten meteen van de gelegenheid gebruik om via een spoedbehandeling de oprichting van zo'n onderzoekscommissie voor te leggen aan het parlement. "We mogen niet nog meer tijd verliezen. De onderste steen moet bovengehaald worden in dit dossier", zei Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. De meerderheid leek van plan om het voorstel af te schieten. N-VA, Open Vld en CD&V zijn het naar eigen zeggen eens dat er dringend meer duidelijkheid moet komen in het dossier, maar zeggen dat de al geplande hoorzittingen met experts precies daarvoor dienen. "Als tijdens die hoorzittingen zou blijken dat er meer nodig is, dan kan er alsnog een onderzoekscommissie komen", aldus N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. Die houding botste bij de oppositie op forse kritiek. "Sinds wanneer is een parlement banger van een parlementair onderzoek dan een minister?", vroeg Vooruit-parlementslid Freya Van den Bossche. "Dat een minister zelf zo'n onderzoekscommissie vraagt aan het parlement is een unicum. Als u (de meerderheid, red.) nu tegen dit voorstel stemt, stemt u eigenlijk voor een motie van wantrouwen tegen minister Demir", zei Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De oppositie diende daarop een voorstel in om minister Demir op te vorderen om meer uitleg te komen geven over haar uitspraak. Dat voorstel werd eerst - na een verhit debat - weggestemd. Maar minister Demir gaf zelf aan parlementsvoorzitter Liesbeth Homans te kennen dat ze bereid was om naar het parlement te komen. De parlementsvoorzitter besliste daarom om het debat te schorsen tot de terugkeer van Demir. (Belga)