Tijdens de behandeling van de aanvraag werden 21 (voorwaardelijk) gunstige adviezen uitgereikt. Enkel het schepencollege van Aartselaar diende een ongunstig advies in. Met de beslissing volgt de minister het gunstige advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Belangrijke voorwaarde is wel dat ISVAG zo ecologisch mogelijk moet zijn en jaarlijks moet aantonen dat de capaciteit noodzakelijk is. Indien dit niet het geval is, zal de minister de capaciteit terugschroeven.

Momenteel wordt jaarlijks nog 367.000 ton Vlaams afval geëxporteerd naar verbrandingsinstallaties of cementovens buiten Vlaanderen. Vlaanderen zet sterk in op afvalpreventie om zo de totale capaciteit af te bouwen, maar focust in eerste instantie op het beperken van de hoeveelheid afval die geëxporteerd wordt. De aanvraag van ISVAG bestaat uit één ovenlijn met een capaciteit van 30 ton per uur, 720 ton per dag en 190.000 ton per jaar.

Door de beslissing van de minister kan ISVAG haar project in Wilrijk verderzetten.

'Beladen'

Demir: 'De capaciteit moet ook ingezet kunnen worden voor de verwerking van huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig van buiten het ISVAG-verwerkingsgebied. Bovendien moet ISVAG jaarlijks aan OVAM rapporteren hoe de verwerkingscapaciteit van haar installatie zich verhoudt tot de prognoses inzake afvalproductie en -verwerking'. Wanneer die verhouding buiten proportie is, kan de minister de maximale verbrandingscapaciteit van de installatie ten allen tijde naar beneden bijstellen om overcapaciteit te vermijden. Demir legt verder aan ISVAG op om bijkomende aandacht te besteden aan de energie-efficiëntie van de nieuwe installatie door een update van de energiestudie, die moet worden voorgelegd aan het Vlaams Energieagentschap voor de bouw kan starten.

Zuhal Demir wijst erop dat het dossier de voorbije maanden erg beladen bleek. 'Maar als minister moet ik oordelen op basis van de inhoud van het dossier en dat zijn maar liefst 21 (voorwaardelijk) gunstige adviezen en slechts 1 ongunstig advies. Door het opleggen een vernieuwde energiestudie, de mogelijkheid om de capaciteit ten allen tijde terug te schroeven én door de realisatie van bijkomend bos en waterbuffering op de site van de bestaande installatie, worden aan ISVAG de juiste voorwaarden opgelegd die deze vergunning verantwoorden om op de meest ecologische manier aan afvalverbranding te doen.'

'Druist in tegen ambitie'

Volgens Antwerps sSP.A-schepen Tom Meeuws komt de beslissing 'niet onverwacht', maar ze 'druist wel in tegen de Vlaamse ambities om de afvalberg te verkleinen en de CO2-uitstoot te verminderen'.

De stad Antwerpen bracht geen officieel advies uit, maar het was een publiek geheim dat N-VA voorstander was van de ISVAG-oven en SP.A liever een alternatief in het havengebied verder zou onderzoeken. Volgens Meeuws zit er nu een tegenstrijdigheid in de beslissing van de minister. 'Ze zegt dat er afval van buiten Antwerpen zal nodig zijn om de volledige capaciteit van de oven te benutten', zegt hij. 'Maar dat druist in tegen de Vlaamse klimaat- en afvalambities.' Meeuws heeft het over een 'getelefoneerde beslissing na getelefoneerd advies' en vermoedt dat de vergunning de toets van de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet zal doorstaan. De stad Antwerpen zal wel allicht geen klacht indienen. 'Er zijn andere spelers die dat wel zullen doen', verwijst Meeuws onder meer naar buurgemeente Aartselaar. 'Het dossier dreigt nu wel nog langer aan te slepen, terwijl er al zoveel tijd en geld aan verloren is.'

.

Tijdens de behandeling van de aanvraag werden 21 (voorwaardelijk) gunstige adviezen uitgereikt. Enkel het schepencollege van Aartselaar diende een ongunstig advies in. Met de beslissing volgt de minister het gunstige advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Belangrijke voorwaarde is wel dat ISVAG zo ecologisch mogelijk moet zijn en jaarlijks moet aantonen dat de capaciteit noodzakelijk is. Indien dit niet het geval is, zal de minister de capaciteit terugschroeven. Momenteel wordt jaarlijks nog 367.000 ton Vlaams afval geëxporteerd naar verbrandingsinstallaties of cementovens buiten Vlaanderen. Vlaanderen zet sterk in op afvalpreventie om zo de totale capaciteit af te bouwen, maar focust in eerste instantie op het beperken van de hoeveelheid afval die geëxporteerd wordt. De aanvraag van ISVAG bestaat uit één ovenlijn met een capaciteit van 30 ton per uur, 720 ton per dag en 190.000 ton per jaar. Door de beslissing van de minister kan ISVAG haar project in Wilrijk verderzetten. Demir: 'De capaciteit moet ook ingezet kunnen worden voor de verwerking van huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig van buiten het ISVAG-verwerkingsgebied. Bovendien moet ISVAG jaarlijks aan OVAM rapporteren hoe de verwerkingscapaciteit van haar installatie zich verhoudt tot de prognoses inzake afvalproductie en -verwerking'. Wanneer die verhouding buiten proportie is, kan de minister de maximale verbrandingscapaciteit van de installatie ten allen tijde naar beneden bijstellen om overcapaciteit te vermijden. Demir legt verder aan ISVAG op om bijkomende aandacht te besteden aan de energie-efficiëntie van de nieuwe installatie door een update van de energiestudie, die moet worden voorgelegd aan het Vlaams Energieagentschap voor de bouw kan starten. Zuhal Demir wijst erop dat het dossier de voorbije maanden erg beladen bleek. 'Maar als minister moet ik oordelen op basis van de inhoud van het dossier en dat zijn maar liefst 21 (voorwaardelijk) gunstige adviezen en slechts 1 ongunstig advies. Door het opleggen een vernieuwde energiestudie, de mogelijkheid om de capaciteit ten allen tijde terug te schroeven én door de realisatie van bijkomend bos en waterbuffering op de site van de bestaande installatie, worden aan ISVAG de juiste voorwaarden opgelegd die deze vergunning verantwoorden om op de meest ecologische manier aan afvalverbranding te doen.'Volgens Antwerps sSP.A-schepen Tom Meeuws komt de beslissing 'niet onverwacht', maar ze 'druist wel in tegen de Vlaamse ambities om de afvalberg te verkleinen en de CO2-uitstoot te verminderen'.De stad Antwerpen bracht geen officieel advies uit, maar het was een publiek geheim dat N-VA voorstander was van de ISVAG-oven en SP.A liever een alternatief in het havengebied verder zou onderzoeken. Volgens Meeuws zit er nu een tegenstrijdigheid in de beslissing van de minister. 'Ze zegt dat er afval van buiten Antwerpen zal nodig zijn om de volledige capaciteit van de oven te benutten', zegt hij. 'Maar dat druist in tegen de Vlaamse klimaat- en afvalambities.' Meeuws heeft het over een 'getelefoneerde beslissing na getelefoneerd advies' en vermoedt dat de vergunning de toets van de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet zal doorstaan. De stad Antwerpen zal wel allicht geen klacht indienen. 'Er zijn andere spelers die dat wel zullen doen', verwijst Meeuws onder meer naar buurgemeente Aartselaar. 'Het dossier dreigt nu wel nog langer aan te slepen, terwijl er al zoveel tijd en geld aan verloren is.'.