Het chemieconcern Ineos wil in de Antwerpse haven investeren in nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Het gaat om een van de grootste chemie-investeringen in de Antwerpse haven in decennia. Maar voor de realisatie van de twee plasticinstallaties moest wel 56 ha aan bos verdwijnen. In november van vorig jaar kreeg Ineos al een omgevingsvergunning van de deputatie Antwerpen voor voorbereidende werken voor Project One. Maar in december werd door natuurverengigingen beroep aangetekend tegen de plannen, waarna het dossier verschoof naar het Vlaamse niveau. Na een (voorwaardelijk) gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) heeft minister Demir de vergunning toegekend. "Aangezien het terrein gelegen is in havengebied, bestemd voor industrie, kan wel degelijk ontbost worden om deze extra economische activiteiten mogelijk te maken", beslist Demir. Toch zijn er volgens Demir belangrijke randvoorwaarden gekoppeld aan de vergunning. Zo moet Ineos niet alleen het volledige bos compenseren. Het chemieconcern engageert zich ook om daarbovenop ongeveer 10 ha extra bos te realiseren. Het bedrijf engageert zich ook om extra natuur te realiseren om het verlies aan koolstofopslag te compenseren. "Deze engagementen werden dan ook verankerd in de vergunning", aldus Demir. "Investeren in werkgelegenheid en innovatie moet in Vlaanderen nog mogelijk zijn en zeker in de Antwerpse haven", meent de N-VA-minister. (Belga)

Het chemieconcern Ineos wil in de Antwerpse haven investeren in nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Het gaat om een van de grootste chemie-investeringen in de Antwerpse haven in decennia. Maar voor de realisatie van de twee plasticinstallaties moest wel 56 ha aan bos verdwijnen. In november van vorig jaar kreeg Ineos al een omgevingsvergunning van de deputatie Antwerpen voor voorbereidende werken voor Project One. Maar in december werd door natuurverengigingen beroep aangetekend tegen de plannen, waarna het dossier verschoof naar het Vlaamse niveau. Na een (voorwaardelijk) gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) heeft minister Demir de vergunning toegekend. "Aangezien het terrein gelegen is in havengebied, bestemd voor industrie, kan wel degelijk ontbost worden om deze extra economische activiteiten mogelijk te maken", beslist Demir. Toch zijn er volgens Demir belangrijke randvoorwaarden gekoppeld aan de vergunning. Zo moet Ineos niet alleen het volledige bos compenseren. Het chemieconcern engageert zich ook om daarbovenop ongeveer 10 ha extra bos te realiseren. Het bedrijf engageert zich ook om extra natuur te realiseren om het verlies aan koolstofopslag te compenseren. "Deze engagementen werden dan ook verankerd in de vergunning", aldus Demir. "Investeren in werkgelegenheid en innovatie moet in Vlaanderen nog mogelijk zijn en zeker in de Antwerpse haven", meent de N-VA-minister. (Belga)