Verschillende maatschappijen zijn al bezig met de uitrol van de digitale watermeter. Water-Link is het verst gevorderd en installeerde in juli haar 100.000ste digitale meter.

De nieuwe watermeters hebben net als de digitale elektriciteitsmeters een aantal voordelen. Ze laten toe lekverliezen op te sporen en maken fysieke meteropnames overbodig. Ze zorgen er ook voor dat klanten hun verbruik beter kunnen monitoren. De drinkwaterbedrijven kunnen ervoor kiezen een deel van de meters uit te rusten met meetapparatuur, zodat ook de kwaliteit van het geleverde drinkwater bij de klant thuis opgevolgd kan worden.

Met een ontwerp van decreet schept de regering nu duidelijkheid over de timing. Alle maatschappijen moeten rond zijn tegen 2030. Het is de bedoeling dat zij de investeringskost op zich nemen en die niet doorrekenen in de factuur.

'Het moet voor mensen duidelijker zijn wat hun werkelijke verbruik is en het wordt tijd dat we voluit de kaart van de digitalisering trekken', zegt Demir.

De beslissing moet nog worden voorgelegd aan de adviesraden en de Raad van State.

Verschillende maatschappijen zijn al bezig met de uitrol van de digitale watermeter. Water-Link is het verst gevorderd en installeerde in juli haar 100.000ste digitale meter. De nieuwe watermeters hebben net als de digitale elektriciteitsmeters een aantal voordelen. Ze laten toe lekverliezen op te sporen en maken fysieke meteropnames overbodig. Ze zorgen er ook voor dat klanten hun verbruik beter kunnen monitoren. De drinkwaterbedrijven kunnen ervoor kiezen een deel van de meters uit te rusten met meetapparatuur, zodat ook de kwaliteit van het geleverde drinkwater bij de klant thuis opgevolgd kan worden. Met een ontwerp van decreet schept de regering nu duidelijkheid over de timing. Alle maatschappijen moeten rond zijn tegen 2030. Het is de bedoeling dat zij de investeringskost op zich nemen en die niet doorrekenen in de factuur. 'Het moet voor mensen duidelijker zijn wat hun werkelijke verbruik is en het wordt tijd dat we voluit de kaart van de digitalisering trekken', zegt Demir. De beslissing moet nog worden voorgelegd aan de adviesraden en de Raad van State.