"De Brusselse tunnels zijn vandaag cruciaal voor een vlotte mobiliteit in onze stad. De recent gestarte renovatie van de Reyerstunnels is, ondanks de verkeershinder, dan ook onvermijdelijk en hoognodig. Helaas gaat er zelden een week voorbij zonder incident in een van de tunnels. In 2016 juichte ik de oprichting toe van een snel interventieteam dat de tunnels snel vrijmaakt en hierbij de veiligheid van de weggebruikers verzekert. Vandaag ben ik echter ontgoocheld over het nieuwe uitstel en vraag me af of het nog wel verantwoord is om te spreken van een 'snel' interventieteam", stelt Delva. Het interventieteam zou opgericht worden via een openbare aanbesteding zoals voorzien is in het meerjareninvesteringsprogramma voor de renovatie van de tunnels. Deze aanbesteding zou in de zomer van 2017 gegund worden, zodat het snel interventieteam nog dat jaar operationeel zou zijn. In september 2017 was de openbare aanbesteding echter nog steeds niet gegund, omdat ze gebaseerd was op een achterhaalde wetgeving. De aanbesteding zou later op het jaar worden gepubliceerd, zoals het snel interventieteam ten vroegste in 2018 operationeel zou zijn. Maar ook dat bleek te ambitieus. Vandaag antwoordde minister Smet op een vraag van Delva dat de openbare aanbesteding nog steeds niet gepubliceerd is omdat er bijkomende verduidelijkingen nodig waren in het ontwerpbestek. Eind deze maand zou de publicatie dan alsnog kunnen volgen. Minister Smet "gaat ervan uit dat het snel interventieteam deze legislatuur nog operationeel is", tekende Delva op. (Belga)

"De Brusselse tunnels zijn vandaag cruciaal voor een vlotte mobiliteit in onze stad. De recent gestarte renovatie van de Reyerstunnels is, ondanks de verkeershinder, dan ook onvermijdelijk en hoognodig. Helaas gaat er zelden een week voorbij zonder incident in een van de tunnels. In 2016 juichte ik de oprichting toe van een snel interventieteam dat de tunnels snel vrijmaakt en hierbij de veiligheid van de weggebruikers verzekert. Vandaag ben ik echter ontgoocheld over het nieuwe uitstel en vraag me af of het nog wel verantwoord is om te spreken van een 'snel' interventieteam", stelt Delva. Het interventieteam zou opgericht worden via een openbare aanbesteding zoals voorzien is in het meerjareninvesteringsprogramma voor de renovatie van de tunnels. Deze aanbesteding zou in de zomer van 2017 gegund worden, zodat het snel interventieteam nog dat jaar operationeel zou zijn. In september 2017 was de openbare aanbesteding echter nog steeds niet gegund, omdat ze gebaseerd was op een achterhaalde wetgeving. De aanbesteding zou later op het jaar worden gepubliceerd, zoals het snel interventieteam ten vroegste in 2018 operationeel zou zijn. Maar ook dat bleek te ambitieus. Vandaag antwoordde minister Smet op een vraag van Delva dat de openbare aanbesteding nog steeds niet gepubliceerd is omdat er bijkomende verduidelijkingen nodig waren in het ontwerpbestek. Eind deze maand zou de publicatie dan alsnog kunnen volgen. Minister Smet "gaat ervan uit dat het snel interventieteam deze legislatuur nog operationeel is", tekende Delva op. (Belga)