"Delphine Boël heeft kennis genomen van het vonnis en bij monde van haar advocaten, meesters de Jonge, Leleu et Uyttendaele, betreurt ze de gevelde beslissing, die in de lijn ligt van het vonnis dat de rechtbank al op 27 november 2014 had geveld", klinkt het in een persbericht van de advocaten. "Tegen het advies van het openbaar ministerie in en in strijd met wat zowel Jacques Boël als Delphine Boël voorhielden, is de rechtbank van oordeel dat er tussen hen een 'bezit van staat' was, banden die de beweerde vaderschap tussen beiden onbetwistbaar zouden maken." Volgens de advocaten heeft de rechtbank geen rekening gehouden met het wetenschappelijk bewijs dat Jacques Boël de vader niet was, en heeft ze ook geen rekening gehouden met de voorrang die volgens het Grondwettelijk Hof moet gegeven worden aan het belang van het kind dat op zoek is naar zijn ware afstamming. "Als advocaten van Delphine Boël menen wij dat de rechtbank op die manier de geest van het arrest van het Grondwettelijk Hof miskend heeft en op vraag van onze cliënte gaan we dan ook in beroep tegen deze beslissing", zeggen de advocaten verder. "Wij zien met optimisme die procedure tegemoet, die enkel tot doel heeft de juridische werkelijkheid over de afstamming van onze cliënte te laten samenvallen met de feitelijke." (Belga)

"Delphine Boël heeft kennis genomen van het vonnis en bij monde van haar advocaten, meesters de Jonge, Leleu et Uyttendaele, betreurt ze de gevelde beslissing, die in de lijn ligt van het vonnis dat de rechtbank al op 27 november 2014 had geveld", klinkt het in een persbericht van de advocaten. "Tegen het advies van het openbaar ministerie in en in strijd met wat zowel Jacques Boël als Delphine Boël voorhielden, is de rechtbank van oordeel dat er tussen hen een 'bezit van staat' was, banden die de beweerde vaderschap tussen beiden onbetwistbaar zouden maken." Volgens de advocaten heeft de rechtbank geen rekening gehouden met het wetenschappelijk bewijs dat Jacques Boël de vader niet was, en heeft ze ook geen rekening gehouden met de voorrang die volgens het Grondwettelijk Hof moet gegeven worden aan het belang van het kind dat op zoek is naar zijn ware afstamming. "Als advocaten van Delphine Boël menen wij dat de rechtbank op die manier de geest van het arrest van het Grondwettelijk Hof miskend heeft en op vraag van onze cliënte gaan we dan ook in beroep tegen deze beslissing", zeggen de advocaten verder. "Wij zien met optimisme die procedure tegemoet, die enkel tot doel heeft de juridische werkelijkheid over de afstamming van onze cliënte te laten samenvallen met de feitelijke." (Belga)